Událost je vrcholem dosavadních akcí, organizovaných v průběhu letošního roku městem Žitavy, které měly za úkol připomenout občanům města dvacetileté výročí pádu Berlínské zdi a návratu svobody a demokracie do tehdejšího Východního Německa. Místo setkání je symbolické, kostel sv. Jana patřil v 80. letech k místu, v němž se setkávali stoupenci východoněmecké neoficiální opozice proti vládnoucímu komunistickému režimu.

Cílem slavnostního odpoledne, které zahájí starosta Zittau Arnd Voigt spolu s předsedou regionálního kulturního centra St. Johannis profesorem Peterem Dierichem, je vzpomínka na průběh revolučního dění roku 1989 nejen v Německu, ale také v sousedním Polsku a tehdejším Československu.

České návštěvníky jistě osloví přitažlivý program, který organizátoři postavili z velké části na klasické i moderní hudbě české provenience. V podání známého mládežnického symfonického orchestru Europera vedeného Čechem Milošem Krejčím, odstartuje odpolední setkání skladba Le Jazz Bohuslava Martinů.

Zazní Vltava i Prodaná Nevěsta

Europera v níž zpívají výjimečně hudebně nadané děti ze severních Čech, východního Saska a Dolního Slezska, vystoupí v průběhu odpoledne ještě třikrát, z toho dvakrát s českým repertoárem. Nejprve z úst zpívajících zazní Smetanova Vltava z Mé vlasti, následovat budou skladby Furiant a Polka z nejznámější české opery Prodaná Nevěsta. Nejvíce prostoru je ovšem vyhrazeno monumentálnímu oratoriu Axion esti současného celosvětově uznávaného řeckého hudebního skladatele Mikise Theodorakise, které Europera zazpívá v druhé půli setkání.

Hudební vystoupení budou prokládána slavnostními proslovy. S nimi vystoupí nejprve farářka kostela sv. Jana Katharina Köhlerová, která přítomné hosty a diváky uvítá, a posléze starosta města A. Voigt. Hlavní řeč k uctění dvacetiletého výročí revolučních událostí roku 1989 pronese zvláštní host, poslanec německého Bundestagu Arnold Vaatz.

Na akci jsou zváni všichni ti, kteří si chtějí připomenout dvacet let od pádu totality, poslechnout si krásnou hudbu v kvalitním podání a přitom zjistit, jak zpětně pohlížejí na revoluční rok 1989 naši němečtí sousedé.

Vstup je zdarma, zájemci se však musí z organizačních důvodů prokázat vstupenkou. Tu mohou získat v kanceláří euroregionálního kulturního centra St. Johannis, které sídlí v Zittau v Bautzner Straße 1. Centrum je otevřeno ve všední dny od 10 do 18, v sobotu od 10 do 12 hodin.

(mh)