Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Z památek se stávají oázy poznání a zábavy

Liberecký kraj - Náročné a dlouhodobé rekonstrukce proměnily ve znovuobživlé skvosty i kdysi beznadějně skomírající hrady a zámky Libereckého kraje.

21.4.2011
SDÍLEJ:

Zámek Hrubý RohozecFoto: Jiří Berger

Na co se mohou těšit návštěvníci libereckých památek v nové sezóně. Není toho málo. Právě letošní rok se může v této souvislosti jevit jako stěžejní. Potvrdil to ostatně už tento měsíc.

V dubnu byla například zpřístupněna první část zbrusu nové prohlídkové trasy na Státním hradu Grabštejn. Tato památka procházela po dvacet posledních let téměř osudovou obnovou, která ji v podstatě zachránila jako jeden z historických klenotů v oblasti tzv. trojzemí.

Odhalující se Grabštejn

„Původní prohlídková trasa, která prezentovala torzo navráceného hradního fondu jako ve své době soubor samostatných přístupných částí, plnila svou úlohu v době, kdy si hrad teprve budoval zájem veřejnosti. Národní památkový ústav v Liberci po dokončené rekonstrukci zvolil cestu odlišné koncepce, která alespoň v náznaku vrátí hradním interiérům původní funkci,“ uvedl Josef Baumgartner, vedoucí kanceláře ředitele Národního památkového ústavu v Liberci.

Procházka historií hradu proti proudu času, jak zní pracovní název vznikajícího prohlídkové okruhu na Grabštejně, tak letos návštěvníkům hradu umožní například prohlídku pokoje hraběnky Josefíny Clam-Gallasové, která se přátelila s významným německým skladatelem Ludwigem van Beethovenem.
Výraznou proměnou prošel také rokokový společenský salon s rozměrnými plátny, které znázorňují zábavu šlechty.

V přízemí hradu byl instalován sál předků s podobiznami Gallasů. Část původního vybavení doplnily předměty ze svozů hradů a zámků v Libereckém kraji, ale také velkorysé zápůjčky Severočeského muzea v Liberci a Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Práce na nové expozici samozřejmě budou na Grabštejně pokračovat i v dalších letech.

Místo k romantickému odpočinku

Za několik dnů se poprvé otevře i proslulá oranžérie v areálu přírodně-krajinářského parku SZ Sychrov. Obnova romantické „květinové síně“, která tvoří pohledový protějšek zámku, byla hrazena z Norských fondů, prostředků MK ČR, ale také z vlastního rozpočtu NPÚ. Celkové náklady dosahují výše 29 mil. Kč. „Kromě komplexní obnovy zahrnující i náročné statické zajištění objektu a restaurování vnitřních výmaleb bylo nutné vybudovat rovněž vrt na vodu, který umožní zásobování této části parku, zprovoznění vodotrysku a v budoucnu obnovu čínského jezírka,“ doplňuje Josef Baumgartner.

Oranžérie bude příjemným místem k odpočinku návštěvníků ve zdejší kavárně a zároveň originální kulisou pro pestrou škálu kulturních aktivit během celé sezóny.

Kolejiště na Rohozci

Novou prohlídkovou trasu rovněž otevřel státní zámek Hrubý Rohovec. Stalo se tak dokonce již v loňském roce. V tom letošním však na ni pro změnu naváže zpřístupněním dalších pokojů v západním křídle 2. patra. „V této části zámku se nacházely pokoje hraběcích synů - ložnice a herna a také pokoje personálu pro guvernantku, pokojskou a doprovod, který zde měl vyhrazenou komnatu. S dokončením se počítá na přelomu měsíce května a června, nicméně už nyní sem mohou návštěvníci zavítat v rámci prohlídky druhého okruhu a podívat se pod pokličku vzniku další části expozice, jež vrací zámku původní tvář z roku 1932,“ zmiňuje Josef Baumgartner.

Hrubý Rohovec se navíc stane i atraktivním cílem pro rodiny s dětmi, které na jeho půdě nepochybně potěší i původní kolejiště s několika dochovanými vagónky a nádražními budovami.

Motivační program pro návštěvníky

Vedle prohlídkových pasů s celostátní platností rovněž pokračují i další aktivity při zavádění motivačního programu pro návštěvníky památek v regionu. I letos bude probíhat například spolupráce se zoologickou zahradou v Liberci, díky níž mají turisté po předložení vstupenky ze zoo na kterémkoliv z osmi státních hradů a zámků v Libereckém kraji nárok na snížené vstupné. Tato reciprocita platí navíc i pro druhou stranu, neboli sleva platí i naopak a tedy při návštěvě liberecké ZOO. Ani tentokrát proto neodhazujte po své návštěvě některé z památek či zahrady svou vstupenku do koše. Stále se vám bude hodit.

Další dobrou inspirací pro návštěvu několika památkových objektů jsou tzv. reciproční vstupenky. Nárok na slevu budou mít návštěvníci, kteří třeba v pokladně zámku Hrubý Rohozec předloží vstupenku ze zámku Sychrov nebo hradu Trosky. Vstupenka z Frýdlantu zase umožní nižší vstupné na zámek Lemberk.

Noc hradních a zámeckých kaplí

Stranou kulturního a společenského dění v oblasti libereckých památek nezůstane ani připomínání si významných či kdysi zavedených tradic. Na jednou z nich naváže i hrad Bezděz a to na tradici mariánských poutí z dob, kdy fungoval jako benediktinský klášter. Bezdězská pouť se uskuteční 4. října, kdy při této příležitosti proběhne od 10.00 hodin mše svatá v kostele sv. Jiljí a ve 14.00 hodin odpoledne se dění přesune na hradní nádvoří, kde budou pobožnosti ukončeny.

Na řadě památek budou rovněž probíhat i oslavy nadcházejících Velikonoc. Už o příštím víkendu tomu bude například na Lamberku. Během sezóny 2011 čeká liberecké pamětihodnosti i nový zajímavý cyklus, kdy se v podvečer otevřou svatá místa státních hradů a zámků v kraji. Kaple nabídnou mimořádné prohlídky, varhanní koncerty, případně výstavy liturgického náčiní a kněžských ornátů. Program a termíny zpřístupnění budou postupně uveřejňovány na webových stránkách příslušných památek.

Pohádky, recese i „ameriky“

Podobně jako v těch předcházejících také v letošním roce proběhne v památkových objektech Libereckého kraje řada kulturních i oddechových akcí. Žánrové spektrum bude velmi široké. V mnoha případech navíc pořadatelé využijí jejich pohádkového prostředí k oslovení dětských návštěvníků. V předprázdninový čas na ně budou myslet například na Grabštejně hned s čtrnáctidenním pásmem pohádek a opékáním buřtů.

Bohatou pohádkovou prohlídku chystá už na konec tohoto měsíce i nejnavštěvovanější zámek v kraji – Sychrov. A ještě dříve, přesně na Bílou sobotu o tomto víkendu, si zde dají v zámeckém parku dostaveníčko milovníci zámořských automobilových veteránů neboli tzv. amerik. Na mnoha památkách, ať již přímo v objektech či v těsném okolí, pak i letos proběhne řada koncertů jak populární, tak zejména klasické hudby. Okolí Trosek, například v srpnu, akusticky rozezní chystaný 4. ročník festivalu trampských písní.

Zámek hrubý Rohovec pro změnu vsadí na průkaznou nadsázku v podobě dvou recesisticky pojatých projektů, z nichž první, nazvaný Blondsraz aneb Jemná krása, se uskuteční již na přelomu dubna a května. Jeho výtěžek půjde na dobročinné účely a návštěvníci by se na něm měli setkat i s mnoha populárními osobnostmi.

Nové téma – barokní socha v krajině

Památkáři u příležitosti seznámení veřejnosti s novou sezónou rovněž odhalili téma sekce památkové péče na druhé čtvrtletí roku. Pod názvem Barokní socha v krajině je představil Miloš Krčmář z oddělení specialistů památkového úřadu. „Jeho cílem je popularizace kamenné plastiky v krajině,“ uvedl odborník na restaurování movitých kulturních památek. Vedle historie rozmachu sochy s náboženskými motivy v plenéru se Miloš Krčmář rovněž zabýval nezbytnou péčí, kterou tento mimořádný druh památek vyžaduje.

„S ohledem na volné umístění totiž představují nejohroženější památky vůbec jak z hlediska degradace materiálu, tak útoky vandalů, krádežemi, ale často i vlivem nevyjasněných vlastnických vztahů. Sporné zůstávají rovněž snahy o soustřeďování soch z krajiny v centru obcí, jimiž dochází k vytržení monumentů z původního prostředí,“ zohlednil současná největší rizika v této oblasti. Na druhou stranu však neskrýval uspokojení ze stále výraznější propagace těchto památek, když dodal: „Je potěšující, že lze uvádět i pozitivní příklady péče ze strany obcí vedené snahou o zdůraznění soch jako turistických cílů.“

Na prvním místě zmínil kupříkladu snahu obcí Českolipska o repatriaci soch v minulosti uložených do Vlastivědného muzea v České Lípě, průběžně konzultovaná s Národním památkovým ústavem i Krajským ústavem v Liberci. Propagaci tématu bude navíc věnována přednáška, jež se uskuteční 19. května 2011 v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

VÝBĚR Z KULTURNÍCH AKCÍ V LIBERECKÉM KRAJI

FRÝDLANT
21. 5.-22. 5.

Valdštejnské slavnosti 2011
Tradiční oslavy města Frýdlant za účasti generalissima císařských vojsk vévody Albrechta z Valdštejna, hlavní program probíhá v centru města, doprovodné pořady na zámku: 21. 5. Snídaně s vévodou Albrechtem z Valdštejna a komponovaný večer na zámeckém nádvoří.

GRABŠTEJN
Dva pohádkové týdny pro děti:
30. 5. - 3. 6.
Není drak jako drak
Pohádka, prohlídka zámku, popř. opékání buřtů v parku.
Začátek pohádky – 8.45, 10.00, 11.15
6. 6. - 10. 6.
Cesta kolem světa
Pohádka, prohlídka zámku, popř. opékání buřtů v parku.
Začátky pohádek – 8.45, 10.00, 11.15


HRUBÝ ROHOZEC
30. 4.-1. 5.

Blondsraz aneb Jemná krása na Hrubém Rohozci
Recesistická akce pro blondýny v čele s populárními osobnostmi, organizátoři se pokusí překonat rekord v počtu blond příchozích. Výtěžek z akce bude věnován na charitativní účely.
3. 9.
2. Hradozámecká noc
Recesistické prohlídky, které volně čerpají z „nedávné“ socialistické historie objektu.


LEMBERK
23. 4.-25. 4.

Velikonoce – Oživlé památky na téma: „Odmykání bran hradů a zámků“
Netradiční prohlídky zámku Lemberk, které budou vedeny po stejné průvodcovské trase, po které již roku 1882 provázel vrátný hraběte Eduarda Clam-Gallase. Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout „rytířský sál, pijárnu, sál bajek, zámeckou kapli, komnatu paní Zdislavy a hlásnici.“ Netradiční prohlídka zámku bude navíc obohacena o prohlídku domku vrátného tzv. vstupní věž.
Čas prohlídek: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 a 14.00

SYCHROV
23. 4.

Sraz 1US Veteran Car v zámeckém parku, od 09.00 do 16.00
30. 4. - 1. 5.
Šíleně smutná princezna
Pohádkové prohlídky na motivy známé české pohádky, pro malé i velké návštěvníky zámku, rezervace nutná.
14. 5.-15. 5.
Svatební dny
Pro všechny, kteří plánují svatební obřad na zámku Sychrov, uvidíte všechny prostory slavnostně nazdobené a připravené pro obřad.

TROSKY
Srpen (přesný termín dosud ještě není upřesněn)
Trosecký širák – IV. ročník festivalu trampských písní
IV. ročník festivalu trampských písní.

ZÁKUPY
Květen, nedělní prohlídky.
Oživlé památky na téma: „Příběh věcí“
Netradiční prohlídky císařského výtahu.

Autor: Ivan Šiler

21.4.2011 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Hokejová extraliga: Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec.
21

Liberec nezastavil rozjetý Hradec, venku opět nebodoval

Sněmovna. Ilustrační foto.

ANKETA: Zrušili byste imunitu poslanců?

Nechci vládnout s bývalým agentem StB a podvodníkem. Svoboda rezignoval

Liberec - Volby v Libereckém kraji přišly o výraznou osobnost. Druhého místa na kandidátce KDU-ČSL se v úterý vzdal Kamil Jan Svoboda. Zároveň rezignoval na funkce předsedy městského výboru KDU-ČSL v Liberci a člena Krajského výboru KDU-ČSL v Libereckém kraji.

ANKETA: Zavedli byste školní uniformy?

Liberecký kraj - Dvacet zásadních otázek položil Deník hlavním volebním tvářím devíti stran v Libereckém kraji. Jejich odpovědi vám mohou pomoci při rozhodování, koho budete volit. Sami si také můžete v naši anketě postupně odpovědět na všechny tyto otázky. 

Naši prvňáci: Už zítra představíme školáky ze ZŠ Vrchlického v Liberci

Liberecko – Ve středu 18. října přinese Liberecký deník čtenářům další díl svého nového seriálu Naši prvňáci. Jeho prostřednictvím bude představovat tabla jednotlivých prvních tříd základních škol, a to až do pololetního vysvědčení.

Policie hledá svědky nehody. Obešla se naštěstí bez zranění

Liberec – Nehoda se stala ve čtvrtek 12. října krátce po půl sedmé v parkovacím domě OC Fórum.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení