Jana Kasalová se řadí k umělcům z regionu (pochází z Turnova a žila v Železném Brodě), kteří svým významem jeho hranice dávno překonali. Autorka se věnuje zejména kresbě, digitálnímu tisku a videu a se vším nakládá konceptuálním způsobem.

Korálky od dědečka

Jana Kasalová je spjata s českoněmeckým pohraničím. S tím souvisí téma, kterému se v poslední době věnuje Paměti míst a osudy Sudet. To vše se kombinuje s intenzivním zájmem o mapy, prostorové plány, urbanismus měst. Vše se zajímavým způsobem propojuje a v jejím díle, které je zejména kresebné, v poslední době využívá i video a digitální tisk, vznikají estetické minimalistické práce.

Stěžejní částí výstavy je instalace, která vznikla speciálně pro výstavu v Oblastní galerii. Objekt je složený z map a kořenů a rokajlových korálků. I tato instalace spojuje všechna témata, kterými se autorka zaobírá.

Vytržení a stěhování

„Kořeny symbolizují vytržení z kořenů minulosti. Mapy nastiňují téma častého stěhování, vykořenění. Korálky odkazují na osobní věc dědečka a zároveň jsou spjaté se Železnobrodskem a Jabloneckem, kde se vyráběly. Tyhle konkrétní jsou z ruky Janina dědečka. Je to zároveň autorčina intimní introspekce," dodala kurátorka Markéta Kroupová.

V posledních několika letech se zabývá zejména tématem měst, urbanismu velkoměst, ale zároveň i ztracených míst na mapách např. v oblasti Sudet.

Zaměřuje se na názvy v mapě jako na pojem, který je snadno změnitelný, zničitelný a zároveň je nositelem dlouhé paměti místa. Jazyk a písmo jsou důležitou součástí tohoto experimentu.

V některých kresbách zasahuje přímo do tištěných map, přemísťuje je nebo odstraňuje existující označení nebo také zpracovává výseče reálných nebo zaniklých lidských sídel, zejména oblasti Sudet. „Zajímavé je, že když vznikaly podklady pro výstavu, přestala jsem úplně cestovat. Na techniku práce se mě ani neptejte, bylo to hodně složité, manžel se v té době smál, že má za manželku mapu," zavtipkovala Jana Kasalová.

Jana Kasalová: výstava Odjinud

Paměti míst

Pro libereckou výstavu připravila speciální projekt vycházející z předchozích prací. Její současná aktivita odráží vztah k místům a paměti, ale také přemísťování se a vychází z dlouholetého zájmu o mapy a kartografii. Ten pramení z častého stěhování a pobytů v zahraničí. Projekt pro Liberec je pomyslným návratem do míst, odkud pochází. Autorka se pokusí odkrýt jemnou paměť místa ve vrstvách času.

Jana Kasalová: výstava OdjinudJana Kasalová studovala malířství u profesora Jiřího Načeradského na FaVU v Brně a postgraduální studium umění na Universidad Complutense v Madridu a Cuence. Žila a tvořila v Londýně, Paříži a New Yorku, samostatně vystavuje doma i v zahraničí. Je zastoupena v řadě veřejných a soukromých sbírek v Evropě a v USA. Věnuje se především kresbě a malbě, tvorbě audiovizuálních instalací, videoartu a fotografii. Ve své tvorbě se dlouhodobě zabývá interpretací krajiny a kartografie, definicí těla a lidské stopy v krajině nebo pojmem zvířete a proměny v něj. Jejím hlavním tématem je objevování jako proces, hledání lidské orientace ve skutečném prostoru a čase.