V Galerii Prostor 228 v říjnu vystavuje malíř a sochař Michal Novotný známý pod pseudonymem MICL. Umělec je zakládajícím členem skupiny Luxus (1995), jejíž členové si ve svém programu vytyčili „přiměřené" honorovaní umění. Aktuálně je MICL členem skupiny Natvrdlí. Název odráží pozici malířů pracujících se starým médiem obrazu.

V díle MICLa není malířství a sochařství odděleno. Maluje sochy, které vytvořil, a také ty, jejichž podoba se mu již ustálila ve vědomí a čekají na realizaci.

„Filosofií galerie Prostor 228 je systematická spolupráce se současnými umělci, se kterými budujeme a rozvíjíme výstavní činnost. Cílem je přimět k vzájemnému porozumění mezi světem současného umění a veřejností, vyvolat zájem o moderní umění a nové umělecké trendy pomocí autorských prodejních výstav pořádaných v měsíčních intervalech," vysvětlila majitelka galerie Michaela Jermanová.

V rámci zajištění co nejdelšího kontaktu s umělcovou tvorbou jsou vybraná díla nabízena i po ukončení výstavy v prostorách galerie.

Výstavu malíře MICLa si mohou návštěvníci prohlédnout do středy 31. října.