Zazpívá také Věra Poláchová

Návštěvníci uslyší skladbu Stabat Mater od Giovanni Battisty Pergolesiho.

Soprán bude zpívat sólistka opery Divadla F. X. Šaldy Věra Poláchová. Alt zazpívá Zdena Erlebachová, sólistka Komorní filharmonie v Pardubicích.

Umělecký přednes bude mít na starosti herec Naivního divadla Liberec Milan Hodný.

Koncert v Kostele svatého Kříže na Malém náměstí v Liberci začíná v 15.00 hodin.

Začátek koncertu v Kostele Nalezení svatého Kříže ve Frýdlantě v Čechách stanovili pořadatelé na 18.00 hodin.

Zahraje Basistova dobrá společnost

O sborový zpěv se na koncertě postará Příležitostný sbor Kostela sv. Kříže, který tvoří zpěváci z mnoha různých libereckých sborů, a současně s nimi v tomto pěveckém uskupení zpívají členové sboru Divadla F. X. Šaldy.

Zpěv doprovodí orchestr, nazvaný Basistova dobrá společnost. Ten tvoří členové orchestru Divadla F. X. Šaldy.

Tento 1. benefiční koncert v roce 2008, který pořádá Arciděkanství Římskokatolické církve v Liberci, bude řídit dirigent Haig Utidjian. Vstupné je dobrovolné.