Novorenesanční budovu nového divadla navrhli vídeňští architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer z Ateliéru Fellner a Helmer, kteří například v roce 1907 navrhli i Městské divadlo v Jablonci nad Nisou.

Na Divadlo F. X. Šaldy se přejmenovalo v roce 1957 po premiéře Šaldovy hry Dítě.

Historická budova divadla se sice dočkala krásného kulatého výročí, její stav je ovšem havarijní. „Naše zázemí je nejhorší ze všech divadel v republice. Chybí nám i jevištní vybavení, které by vylepšilo představení a divákův dojem z něj," stěžuje si ředitel divadla Martin Otava.

Zdálo se, že bude

Přitom ještě před několika měsíci to vypadalo, že k rekonstrukci dojde.

„Rekonstrukce měla začít již letos za evropské peníze, ale bohužel město je v takové finanční situace, že nemělo patnáct procent na spoluúčast, což dělalo částku zhruba osmnáct milionů," upřesnil.

„Mrzí mě, že se projekt nepovedlo dotáhnout. Podmínky, ve kterých umělci pracují, nejsou dobré," řekl primátorčin náměstek Kamil Jan Svoboda (Liberec občanům). Otava ani Svoboda nedokážou říci, jak dlouho může divadlo za současných podmínek nadále fungovat. „To nikdo neví. Snažíme se splnit alespoň požadavky norem bezpečáků a hygieniků," dodal Otava.

Zatím není jasné, kdy by se mohla nutná rekonstrukce uskutečnit. „S očekáváním vyhlížím další výzvu evropských peněz, věřím, že se nám z nich podaří opravit divadlo," řekl Svoboda. Zároveň přiznal, že pro město bude problém i v příštích letech najít v rozpočtu peníze na spoluúčast. Podle Svobody o podpoře budou jednat s krajem.

Příští rok se město chystá alespoň vyřešit špatný stav osobního i nákladního výtahu, kterým se na jeviště vyvážejí kulisy. Jejich obnova by neměla přesáhnout 2,5 milionu korun.

Každý svou hru

Divadlo F. X. Šaldy se skládá z opery, činohry a baletu. Na oslavu 130 let od otevření každý soubor připravuje původní hru.

Baletní soubor už v pátek uvedl taneční divadlo nazvané Gustav Klimt, jež oslavuje autora historické opony. Činohra v říjnu nabídne frašku Eroticon doktora Š. a opera měla v prosinci uvést Legendu o Kateřině. Kvůli nedostatku peněz ale její premiéru o rok odloží. „Z rozpočtu divadla ji nelze zaplatit, bude nutno ji zabezpečit grantově a sponzorsky," řekl Otava. Sehnat musí asi milion korun.

Historie Divadla F. X. Šaldy v LiberciHistorie divadelní budovy dnešního Divadla F. X. Šaldy se začala psát krátce poté, co Soukenické divadlo v roce 1879 ze záhadných příčin vyhořelo. V září roku 1881 byly položeny základy nového divadla a již 29. září 1883 bylo Městské divadlo slavnostně otevřeno. Budova byla postavena v novorenesančním slohu. Má výhodnou polohu ve středu města a svými proporcemi zapadá mezi okolní stavby. Pískovcové skulptury na budově vytesal podle návrhů vídeňského sochaře Bendela kameník Reinhold Völke. Hlediště má bohatou štukovou výzdobu: nástropní malby jsou dílem vídeňského malíře H. Löfflera a jejich námětem je cyklus běh lidského věku a hudba. Hlavní opona pochází od rakouského mistra Gustava Klimta (1862 1918), budoucího předního představitele tzv. vídeňské secese a evropského malířství na přelomu století. Zhotovil ji se svým spolužákem Franzem Matschem (1861 1942) a mladším bratrem Ernestem (1864 1892) ještě v době studií na vídeňské umělecké průmyslové škole. Divadlo bylo přejmenováno na Divadlo F. X. Šaldy dne 22. prosince 1957, kdy v něm měla premiéru Šaldova hra „Dítě". Letos divadlo slaví 130 let od svého otevření.