Akce se koná v neděli od 18 hodin v Kapli Vzkříšení ve Vratislavicích. Nebudou chybět ani modernější skladby z období 19. a 20. století a známé spirituály. Program koncertu je pestrý i pokud jde o původ a autorství najdeme zde skladby z celého světa. Zazní například slavnostní melodie skladatele Mortena Lauridsena.