Výstava o mauzoleu Redernů, nacházejícího se v rodové pohřební kapli kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu v Čechách, přibližuje zájemcům význam rodu Redernů pro region a jeho souvztažnost se slezským umělcem v rámci aristokratické sebereprezentace.

Návštěvník se v textech, avšak především obrazem seznámí se stručnou historií protestantských Redernů v regionu severního příhraničí Království českého, s dochovanými hmotnými památkami a se způsoby výkladu vzniku a symbolického charakteru rodového pohřebiště s jedinečným skvostným náhrobním monumentem z bronzu a mramoru.

Výstavu pořádá Městské muzeum Frýdlant ve spolupráci s katedrou historie FP TU v Liberci za podpory děkana FP, doc. Miroslava Brzeziny. Kurátorem výstavy je dr. Milan Svoboda z liberecké katedry historie.