Také na poslední adventní víkend si většina hradů a zámků připravila speciální sváteční program. Na Grabštejně budou pokračovat Adventní prohlídky u Clam-Gallasů, kteří na grabštejnském panství působili od počátku 18. století do roku 1945. Návštěvníci si budou moci opět prohlédnout slavnostně vyzdobené interiéry a připomenout si tradice více či méně pozapomenuté.

„Zavítáte nejen do hradních interiérů vybavených mobiliářem, ale budete moci načerpat i vánoční atmosféru v kapli svaté Barbory, skvostu renesanční architektury,“ zve kastelánka. Prohlídky se konají vždy od 10 do 14 hodin.

Vánoce se šlechtou si budou moci užíti návštěvníci hradu Valdštejn. V sobotu 21. prosince se od 13 a 14 hodin koná tradiční setkání s vévodou Albrechtemz Valdštejna. Připraveno bude povídání o historii a Vánocích spojené se zdobením stromečku. Kdo přinese vlastní ozdobu, bude s vévodou zdobit společně.

Nová expozice České mincovny v liberecké iQLANDII.
FOTO: iQLANDIA má novou expozici o mincích. Podpoří finanční gramotnost u dětí