Od deseti hodin uvede v Divadle Drak svou pohádkovou inscenaci Jakub a obří broskev a odpoledne ve 14.00 pak budou moci festivaloví diváci zhlédnout one-woman show Markéty Sýkorové Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny.

Oslava divadla u vyvrcholení sezony

Divadlo evropských regionů se koná už pošestnácté. Podobně jako ty předcházející se i letošní ročník koná v pravidelném termínu posledních deseti dnů divadelní sezony, a to od 21. do 30. června. Je tedy současně jejím vyvrcholením a rovným dílem každoroční oslavou divadla ve své samé podstatě.

Během deseti festivalových dnů se pravidelně odehraje kolem 220 představení na dvaceti scénách, kterými pořadatelé disponují. K tomu jsou navíc zbudovány stany a šapita jako např. Divadla Continuo, souboru Vosto5, Divadla Husa na provázku, Divadla Dno, Divadla ANPU a mnoha dalších. Festivalová dramaturgie všech spolupořadatelů má za hlavní kritérium kvalitu nabízených představení. Proto je v přípravné dramaturgické skupině také řada respektovaných teatrologů a kritiků. Skladba programu není nijak omezena žánrově, festival Divadlo evropských regionů myslí na všechny své diváky.

Pořadatelé rovněž chtějí, aby hostující soubory, domácí i zahraniční, zůstaly na festivalu alespoň tři dny, tedy aby nejen odehrály svá představení, ale měly také čas něco z pestrého programu vidět a vzájemně se inspirovat, setkat se s přáteli, s kterými se v tempu divadelních sezon téměř nevidí.
Nedílnou součástí mezinárodních festivalů v Hradci Králové jsou i doprovodné akce. K nim patří například umělecké dílny, koncerty, výstavy, profesní setkání divadelníků, debaty a besedy, ale i setkání s legendami českého divadla.