Milan David, narozený v roce 1959, pracuje v oboru divadelní, filmová a televizní scénografie, divadelní kostým, výstavnictví a světelný design. Patří ke střední generaci českých fotografů. Ve své fotografické tvorbě ojedinělým způsobem zhodnocuje profesi scénografa – jeho fotografie jsou jakoby malá jeviště, kompozičně dokonalé a s fantazií zachycené scény z dramatu lidského života.

Milan David byl oceněn prestižní cenou Leica Medal of Excellence. Od r. 1986 vytvořil více než 150 scénografií a kostýmních výprav. Jako scénograf pracoval pro divadla na Slovensku, v Polsku, Rusku, Španělsku, Argentině a USA. Pracoval také jako architekt a designér pro Českou televizi, TV3 a Filmové ateliéry Barrandov.