Koncert muzikantů v čele se sopranistkou Markétou Mátlovou, který se skládal z děl slavného barokního hudebního skladatele Antonia Vivaldiho, přilákal do zámecké galerie Sychrova téměř 190 diváků.

„Přesně přišlo 184 lidí. Koncert tak patřil k těm úspěšnějším, neboť diváci zaplnili takřka celou zámeckou galerii,“ prozradil ředitel Sychrova Miloš Kadlec. „Tolik návštěvníků na koncertech vážné hudby běžně nemíváme. Vystoupení v originálních kostýmech se lidem líbilo, budeme pořádat podobné večery i v budoucnu,“ dodal.

Vivaldi Orchestra Praga je komorní orchestr, který založil v roce 1998 hráč na barokní housle Václav Návrat, který se také stal jeho uměleckým vedoucím.

Hudebníci hrají na dobové nástroje

Cílem souboru je navázat na polozapomenutou tradici provozování Vivaldiho hudby v Čechách. Hraje v něm až 15 hudebníků – specialistů na dobové nástroje. Všichni jsou zároveň členy těch nejlepších komorních ansámblů staré hudby v Praze. Členové souboru Vivaldi Orchestra Praga hrají na původní nástroje nebo jejich kopie, používají barokních smyčců ve tvaru luku a neopředených střevových strun.

Tyto technické prostředky dodávají zvuku orchestru neopakovatelný nádech dravosti a syrovosti a vyvolávají iluze dokonalé výrazové bohatosti barokního stylu. Přestože se komorní orchestr nejvíce zabývá Antoniem Vivaldim, má na repertoáru také skladby od jiných barokních autorů. Další koncert vážné hudby plánuje zámek Sychrov na příští měsíc. Bude jím 16. května Houslový recitál Jaroslava Svěceného.