Společnost stojící za všemi aktivitami, které jsou v Liberci spojené se sochou a jejím začleněním do městských ulic, je obecně prospěšná společnost Spacium.

Založení společnosti se datuje do roku 2001. Iniciátory založení společnosti byli Filip Horatschke, Jitka Mrázková, David Sekanina, Ivana Vykypělová a Ivona Raimanová, která je v současnosti ředitelkou společnosti. Zakladateli společnosti bylo Statutární město Liberec, zastoupené primátorem ing. Jiřím Kittnerem, a ing. arch. Filip Horatschke.Společnost Spacium vytváří příhodné podmínky a zajišťuje přípravu a organizaci projektů zejména ve spolupráci se Statutárním městem Liberec.

„Budoucí plány naší společnosti se odvíjejí ze základního programu, který jsme si vytýčili. Chceme příležitostně, s ohledem na podmínky a finance, jednou za rok nebo dva přinést do Liberce novou sochu, která by byla ve městě trvale umístěna a stala se součástí městského prostoru. Příležitostně také pořádáme sochařské přehlídky, nedílnou součástí našich aktivit jsou edukativní programy pro děti a mládež v rámci libereckého Veletrhu dětské knihy, vydáváme i unikátní a interaktivní knihy pro děti,“ uvedla ředitelka společnosti Ivona Raimanová.

Vznik společnosti a její program se snaží navázat na významnou a nepřehlédnutelnou akci, která se v Liberci konala v roce 1969 a měla název Socha a město Liberec 1969. Autorkou knihy je právě Ivona Raimanová, která je historičkou umění.

Tato výstava se zapsala do českých dějin umění jako významný moment pro sochařství ve veřejném prostoru. Jednalo se o první akci v Čechách, kdy se sochy umístily přímo do městských ulic, přímo mezi chodce. Výstavy se zúčastnilo třicet autorů a celkem zahrnovala 46 prací. Výstava vznikla až po okupaci republiky a byla ve své době také jedním s posledních projevů nesouhlasu a odporu s okupací Československa sovětskými vojsky.

Jednou z posledních událostí byla výstava soch u příležitosti Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci 2009, Sculpture Forum Winter Liberec 2008/2009. Výstava představila díla devíti současných umělců. Čestným hostem byl významný německý malíř a sochař Markus Lüpertz, který se v Liberci narodil a který je jedním z hlavních představitelů sochařského neoexpresionismu na světové scéně.

Jedna ze soch, které byly součástí této přehlídky, zůstala v Liberci na trvalo. Je to Brána borců, vyrobena z povrchově uzavřeného leštěného hliníku a jejím autorem je Laco Sorokáč, který vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze.

Posledním přírůstkem sochařské práce v ulicích Liberce je socha Lampa Edison od Jaroslava Róny. K slavnostnímu odhalení došlo 10. listopadu 2009 a socha našla své místo v průchozím dvorku mezi náměstím E. Beneše a obchodním domem Plaza.

Inspirací pro tuto sochu, lampu byla autorovi jiná socha. Architekt Emil Králíček navrhl v roce 1912 – 1913 kubistickou pouliční lampu, jako součást přestavby staršího domu, tzv. Adamovy lékárny na Václavském náměstí v Praze.

V Liberci se v současné době nachází osm soch, které jsou instalovány v ulicích města trvale. Kromě dvou zmíněných se dále jedná o sochu Koule, instalace sochy je z roku 2001, a jejím autorem je Milan Houser.

Další sochou z roku 2002 je práce s názvem Žíla od Lukáše Rittsteina, umístěná v Krajské vědecké knihovně. Ze stejného roku je i environmentální projekt s názvem Civilizace. Jedná se sérii pouličních kanálů z různých míst. Před Severočeským muzeem se nachází další socha, jejím tvůrcem je Marian Karel, je z roku 2004 a jmenuje se Pyramida.

Možná nejznámější zastávkou, sochou je práce Davida Černého z roku 2005. Socha Ptáci od Martiny Niubo-Klouzové našla trvale své místo před vstupem do liberecké zoologické zahrady, původní místo instalace z roku 2006 bylo přímo před libereckou radnicí. Lukáš Rittstein má v Liberci ještě jedno dílo. Jedná se o sochu Věčná něha, která je současně i lavičkou.

Poslední sochou nebo prostorovou instalací je opět práce Martiny Niubo-Klouzové s názvem Splněný sen, která je umístěna od roku 2008 v nové budově libereckého magistrátu. Podrobné informace o libereckých sochách a nejen těch nových přineseme v příštích číslech deníku.