K letošní akci se přihlásilo více než 130 kostelů a modliteben. Oproti loňsku jde o dvojnásobný počet. „Od večera až do pozdních nočních hodin budou dnes pro veřejnost zdarma otevřeny některé církevní objekty. V nich budou pro návštěvníky připraveny zajímavé kulturně-vzdělávací programy, které mají představit křesťanství, církev a víru nenásilnou, srozumitelnou formou,“ představila akci mluvčí litoměřické diecéze Jana Michálková.

Cílem akce je představit křesťanství prostřednictvím doprovodných programů, které připravili dobrovolníci z jednotlivých farností, a kostely jako důležitou součást společenského života obce či města a upozornit na jejich kulturní hodnotu.

Tak například arciděkanát církve Římskokatolické v Liberci připravil v největším kostele sv. Antonína Paduánského pestrý blok, v němž si zajímavě zpestří jeden večer v roce malí i velcí. Program totiž odstartuje blok her a soutěží pro děti se sladkými odměnami, pro zvědavé je od 20.00h. připravena prohlídka kostela s výkladem nejen o historii, program zpestří koncert s doprovodem varhanní a klavírní hudby či předpůlnoční povídání o světcích na obrazech. A nedaleké karmelitánské knihkupectví dokonce připravilo v rámci akce ochutnávku mešních vín.

Nejde jen o katolické kostely

Noc kostelů se v severních Čechách, spadajících pod litoměřickou diecézi, bude konat podruhé. „Je to ekumenický projekt. To znamená, že se do něj spolu s Římskokatolickou církví zapojují i další církve. U nás se letos připojí například Českobratrská církev evangelická, Církev československá husitská, Církev bratrská, Jednota bratrská, Starokatolická církev a Pravoslavná církev,“ přiblížila Michálková.

„Letos jsme se k akci připojili poprvé. Náš kostel se ve večerních hodinách otevře jak věřícím, tak i obyvatelům města, aby měli možnost zažít atmosféru nočního kostela ozářeného světlem svíček, aby tu našli ztišení a místo k meditaci,“ přiblížila například Miroslava Mlýnková, farářka Československé církve husitské v Jablonci nad Nisou

Nebojte se zeptat na to, co nevíte

Církevní objekty budou dnes otevřeny většinou od osmnácté hodiny, programy skončí kolem půlnoci. „I v letošním roce jsou plánovány koncerty různých žánrů, přednášky, komentované prohlídky, ukázky liturgických oděvů i předmětů, programy pro děti či návštěvy míst, která bývají jindy pro veřejnost uzavřena…,“ shrnula mluvčí litoměřické diecéze.

Přítomni budou rovněž kněží a budou moci využít příležitost a zeptat se jich přímo na místě na vše, co je zajímá. „ Pokud budou mít lidé zájem, samozřejmě můžeme zodpovědět i dotazy, týkající se samotné liturgie,“ potvrdil arciděkan liberecké farnosti Římskokatolické církve Radek Jurnečka. Právě neznalost jednotlivých úkonů během bohoslužby totiž lidi od návštěvy kostela či přímo bohoslužby mohou odrazovat.

Setkat se můžete také s biskupem

Mezi návštěvníky litoměřických kostelů zavítá i biskup Jan Baxant. „Naskýtá se nám příležitost pro osobní komunikaci, osobní vztahy. Noc kostelů pokládám za vynikající nástroj pastorace. Nečekám, že se všichni návštěvníci obrátí k Pánu Bohu, jednotlivci se ale k němu mohou posunout, a to křesťanskou laskavostí. Osobní přístup - přivítání a přijetí - pokládám za to nejdůležitější z celé akce,“ podtrhl význam akce nejvyšší duchovní litoměřické diecéze, biskup Jan Baxant.

Kromě samotné náplně a programu, který si připravily jednotlivé správy kostelů, je připravena i řada dalších zajímavostí.

Za kostely autobusem

„Například v Ústí nad Labem je vypraven speciální autobus, který pojede s poutníky po trase nazvané Cestou za našimi kostelíky,“ uvedla hlavní koordinátorka Noci kostelů Kristýna Solničková.

Poutnické pasy a pivo z Vratislavic

„Zkušenosti z loňského prvního ročníku Noci kostelů v naší diecézi ukázaly, že se osvědčily poutnické pasy a certifikáty, kterými poutníci získali potvrzení o tom, že navštívili uvedené kostely a modlitebny.

Dobrou zkušenost jsme měli také s těmi poutnickými pasy, v nichž se odkazovalo na kostely nacházející se mimo velká centra, takže i v nich byla zaznamenána vysoká návštěvnost. Letos je bude možné získat například v Litoměřicích, Děčíně, Kadani, Teplicích, Liberci, Mnichově Hradišti a Mladé Boleslavi,“ poukázala Solničková. „Věřím, že si lidé ani letos nenechají ujít možnost prožít zajímavý a netradiční večer,“ dodala.

Novinkou budou brožurky s informacemi o přihlášených církevních objektech vydané pro jednotlivé kraje v litoměřické diecézi.

Seznam církevních objektů, které budou dnes ve večerních hodinách otevřeny pro veřejnost a přehled programů tak, jak je jednotlivá místní společenství a farnosti připravily (konkrétní informace pro regiony), je uveden nainternetových stránkách akce www.nockostelu.cz.

Autobusem za tajemstvím kostelíků

podvečerní, večerní a noční exkurze po kostelích na trase:
Ústí n.L. Kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Mojžíř – Kostel sv. Šimona a Judy,
Roztoky – Kostel Narození sv. Jana Křtitele
Povrly Kostel Navštívení Panny Marie,
Děčín - Rozbělesy – Kostel sv. Václava,
Děčín – Podmokly – Evangelický kostel
Děčín – Bělá – Kostel Sv. Františka Xaverského
Sněžník – Kaple Panny Marie
Arnultovice – Kostel Všech Svatých, návrat do Ústí n.L.

Rezervace míst na 722 944 947
Jízdné 100,- Kč
Sraz účastníků před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Ústí n.L. v 17.00 hodin

Poutní mši svatou v Jablonném bude příští víkend vést arcibiskup Duka

Jablonné v Podještědí – Také příští víkend bude zasvěcen duchovním slavnostem. Konkrétně poutní mši svaté k uctění patronky Libereckého kraje sv. Zdislavy. Slavnostní bohoslužba se uskuteční v sobotu 28. května 2011 v Jablonném v Podještědí. Celebrovat ji bude kromě litoměřického biskupa Jana Baxanta i pražský arcibiskup Dominik Duka.´„Po celý den budou ve zdejší bazilice minor svatého Vavřince a svaté Zdislavy probíhat bohoslužby,“ připomíná mluvčí litoměřické diecéze Jana Michálková.

Život Zdislavy

Česká šlechtična Zdislava z Lemberka se narodila kolem roku 1220 a zemřela tu jako třicetiletá. Proslula svým soucitem k nemocným a nejnuznějším lidem. V Jablonném nechala postavit špitál a spolu se svým manželem Havlem chrám svatého Vavřince s klášterem pro dominikány.

Tento řád s apoštolským zaměřením si tak oblíbila, že do něj vstoupila jako laická spolupracovnice. Kostel a klášter pro dominikány postavila rovněž v Turnově. Její příklad povzbuzoval jiné k následování. Pochována byla v kostele sv. Vavřince v Jablonném. Ke svaté Zdislavě, patronce rodin, ochranitelce manželství a léčitelce nemocných, přicházejí poutníci každoročně, aby ji prosili o přímluvu - za své uzdravení i uzdravení svých blízkých, za ochranu svých rodin – či poděkovali za pomoc.

Papež Jan Pavel II.

V roce 1907 byla Zdislava z Lemberka prohlášena za blahoslavenou, roku 1995 papežem Janem Pavlem II. za svatou. Dne 24. října 2000 ji papež Jan Pavel II. prohlásil za hlavní patronku litoměřické diecéze. Od jara 2002 je dle ustanovení krajského zastupitelstva patronkou Libereckého kraje. U příležitosti pouti bude na zámku Lemberk příští víkend po celý den otevřena Zdislavina světnička a vyhlídková věž.

Program pouti v Jablonném v Podještědí

7.00 mše svatá, celebruje P. Jan Rajlich
9.00 hodin mše svatá, celebruje Jan Baxant, biskup litoměřický
11.00 mše svatá, celebruje Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, během mše svaté zazní Korunovační mše W. A. Mozarta, diriguje Miloš Bok
14.00 mše svatá dominikánské rodiny, celebruje P. Benedikt Mohelník, poděkování za 65 let existence sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy. Po mši svaté program, který připravily sestry ze sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy.
15.30 litanie ke sv. Zdislavě a požehnání.

Překvapení pro žíznivé poutníky

Pivovar Konrad ve Vratislavicích nad Nisou připravil ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým malé překvapení pro noční poutníky. Na vybraných místech litoměřické diecéze bude možno během Noci kostelů zakoupit suvenýr v podobě nealkoholického pivního speciálu připraveného přímo pro tuto akci.

Pivo bylo možné v omezené míře zakoupit v běžné distribuční síti již v průběhu minulých dní a dnes během Noci kostelů bude ve velmi omezeném množství k dostání pro vzpomínku a osvěžení poutníka na těchto místech litoměřické diecéze: Liberecký kraj - Český Dub (CČSH), Dlouhý Most, Hejnice, Jablonec nad Nisou (CČSH), Jítrava, Liberec (ČCE), Loukov, Mnichovo Hradiště, Mšeno u Mělníka (ČCE), Přepeře.

Ústecký kraj - Chotiněves, Lenešice, Litoměřice, Louny, Most-Vtelno, Velký Šenov, Vilémov u Šluknova. V rámci podpory akce Noc kostelů je pivní speciál možno zakoupit také v restauraci v Krásném Studenci u Děčína.