Na podzim roku 2009 se podařilo dokončit několikaletou rekonstrukci unikátní kaple svaté Barbory na Grabštejně. Restaurování a rekonstrukce započala již koncem minulého tisíciletí.

Na prvopočátku stálo dobrovolné úsilí brigádníků, kteří opravovali vždy alespoň část střech opuštěného hradu a zabezpečovali i kapli. První benefiční koncert Luďka Vele se uskutečnil v roce 1993. Z jeho výtěžku se podařilo dát do kaple alespoň provizorní okna.

Postupně se podařilo díky Střešnímu fondu MK ČR a Fondu záchrany architektonického dědictví stabilizovat stavební poměry hradu i stavební stav kaple natolik, že bylo možno přikročit k restaurování.

Restaurování započalo ve ve spolupráci s Německou nadací pro životní prostředí DBU. Souběžně s restaurováním maleb probíhalo také restaurování lavic v kapli, a to ve spolupráci s Českoněmeckým fondem budoucnosti. Díky výtěžkům z benefičních koncertů Luďka Vele a jeho přátel se podařilo získat a zrestaurovat také varhany a oltářní prostor.

Pozdější etapa restaurování kaple, včetně rekonstrukce hradu za více než 50 000 000 Kč byla financována z prostředků Ministerstva kultury ČR. Nyní mají návštěvníci možnost vidět překrásné manýristické malby, které byly mnohdy i po celá staletí skryty pod přemalbami. Jedná se o cyklus umučení Páně a ústředním výjevem je impozantní Poslední soud.

Vedle toho lze po obvodu kaple vidět také postavy dvanácti apoštolů a nahoře na empoře se během rekonstrukce podařilo odkrýt medailony čtyř evangelistů a také malbu narození Páně.

Vedlejší výjev se však přes veškeré snahy stále nepodařilo rozluštit, a zůstává tak pro restaurátory i návštěvníky tajemstvím, které si kaple uchová možná už na věky.