Traduje se, že první lyže do Čech přivezl hrabě Jan Harrach v roce 1892, který jimi vybavil své lesní dělníky, aby se mohli lépe pohybovat v zasněžených horách.

Lyžování se ujalo a rychle rozšířilo na všechny vrstvy obyvatelstva. Město Jilemnice se stalo nejvýznamnějším střediskem českého lyžování. Je označována za „kolébku českého lyžování”. Zdejší lyžaři založili v roce 1894 první samostatné lyžařské sdružení v českých zemích a na Slovensku - Český krkonošský spolek Ski .

A jak to bylo doopravdy?

První, kdo jezdil na lyžích na české půdě, podle historických dokumentů, byly dva synové městského rady Krause z Görlitz. Ti v zimě v roce 1880 přijeli ke krkonošské Petrově boudě a vzbudili velkou pozornost. Na to navazovaly aktivity jistého kapitána ve výslužbě Otto Vorwerga, který se po ukončení služby v norské armádě usadil okolo roku 1885 v podhůří Krkonoš na Jelení Hoře.

Ta patřila Polsku. Byl velmi dobrý lyžař, podnikal výpravy na českou stranu Krkonoš, pořádal lyžařské kurzy v Rokytnici a nakonec přispěl i svým článkem v novinách pod titulkem „Poutník po Krkonoších” k propagaci lyžování. Článek byl zveřejněn v roce 1891. Roku 1886 učitel Kajetán Baier upoutal pozornost svého okolí svými pokusy o jízdu na lyžích nedaleko Jánských Lázní, stejně jako bratři Adolfové u Jeleních bud.

V Praze a okolí je rozvoj lyžování připisován propagátoru lyží Josefu Rösslerovi-Ořovskému. Ten si nechal poslat z Norska od firmy Heyde první dva páry lyží již v roce 1887, které tehdejší celníci proclili jako vesla.

Byly asi 2,5 metrů dlouhé s jednou holí. Ořovský pořádal spolu se svými příznivci vyjížďky do okolí Prahy, na Letenskou pláň, do Královské obory, do Chuchle a podobně.

Jako první výrobce lyží je podle písemných dokumentů určen kořenovský stolař Rössler, který zhotovil první lyže již v roce 1889. A od roku 1890 se objevují záznamy o dalších výrobcích lyží v pohraničních horách.

Jan Buchar, řídící učitel z Dolních Štěpanic u Jilemnice byl prvním učitelem, který s dětmi v zimním období v hodinách tělesné výchovy také lyžoval.V roce 1896 získal také povolení od školské správy k lyžařskému výcviku místo tělesné výchovy. Jeho zásluhou se lyžování rozšířilo i na další krkonošské školy.

Lyžování se rozšířilo i na další oblasti Čech. Na Novoměstsku na Českomoravské vrchovině se první lyžaři objevili již v osmdesátých letech 19. století. Zde kronikáři přisoudili prvenství fryšavskému revírníkovi Rudolfu Gabessamovi. První lyžařské závody se uskutečnily v roce 1910, 2. února, krátce poté, co z bruslařského klubu vznikl Sportovní klub s vyhraněnou lyžařskou náplní.

Prvním vítězem byl tehdy Karel Mrkvička z Nového Města na Moravě.V dalších letech byly uspořádány veřejné lyžařské kurzy, první tři ročníky vedl tehdy nejlepší český lyžař Bohumil Hanč.

PaedDr. Jan Luštinec studoval historii a český jazyk na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, později muzeologii na Univerzitě J. Ev. Purkyně v Brně. Od roku 1977 pracuje jako historik v Krkonošském muzeu v Jilemnici. V současné době zde působí jako ředitel. Je autorem nebo spoluautorem řady knih a historických článků. Časopisecky začal publikovat v roce 1979. Jeho první samostatnou knihou byla Historie Jilemnice?, která vyšla k výročí města. Působí také v redakční radě časopisu Krkonoše, vlastivědného sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší a měsíčníku Jilemnice slovem a obrazem.