„Aby došlo k pádu, musí ho předcházet náležitý vzestup. A ten Valdštejnův je až neuvěřitelný. Vždyť se narodil do rodiny, jejíž panství tvořilo pouhých sedm vesnic, a vojenskou kariéru zahájil jako bezvýznamný fendrych, tedy na nejnižší důstojnické hodnosti. Dopracoval se bohatství a vlivu, kterému nemohl nikdo konkurovat. Jenže právě z takových výšin se padá střemhlav do hlubin zatracení,“ říká ke svému pořadu Josef Pepson Snětivý a dodává: „Konec, který pro něj císař Ferdinand II. a spiklenci přichystali, si jedna z největších postav našich dějin vskutku nezasloužila – čímž nechci říct, že by v jeho konání absentovaly nepěkné či kontroverzní skutky. A právě na příčiny Valdštejnova pádu, který ani po téměř čtyřech staletích nepřestává fascinovat, se zaměřím tentokrát.“

Bude si ovšem muset dávat pozor, aby císařského generalissima neurazil; minule se totiž znenadání objevil a jeho výklad tu souhlasně, tu nesouhlasně přerušoval. O svém příchodu nedal letos nic vědět – avšak osobnost jeho formátu nemá zapotřebí se ohlašovat. „A domnívám se, že už možnost setkat se s ním je lákavou pozvánkou,“ podotýká Josef.