hlavy, které dělám poslední roky. Do hlavy se toho hodně vejde. Dá se jimi vyjádřit spousta emocí. Oči tvoří vybroušená čočka," říká Ivan Kolman nad obrazy, které pojmenoval Vezír, Lazar, Duch, Smutek či Prorok.

Ivan Kolman tvoří svá díla unikátní metodou pískování a broušení, která je nejen v tuzemsku ojedinělá. Věnuje se práci s plochým sklem, které brousí klínovým řezem a pískuje. Broušené reliéfy jsou zasazeny na kontrastním tmavém pozadí, na kterém vyniká hedvábný mat klínového řezu. Bezmála patnáct let učil na Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole v Jablonci nad Nisou a externě zde učí dodnes. Přesto v Liberci, kde je doma, vystavuje minimálně.

Ivan Kolman tvoří unikátní metodou pískování a broušení, která je ojedinělá nejen v tuzemsku, ale i ve světě. Kromě obrazů vystavoval také plastiky obřích rozměrů. „Ano, například pro telekomunikační úřad jsem zhotovil čtyři metry dlouhý skleněný obraz Prahy, složený z jednotlivých tabulí, kde město vystupuje jako spojnice různorodých světů a kultur. Vytvořil jsem například výkladní skříň obchodu se starožitnostmi v Praze. Bohužel tabule výlohy přežily jen asi týden. Někdo je rozbil," dodává.

Ivan Kolman patří mezi malou skupinku výtvarníků sklářů, kteří si svá díla nejen navrhnou, ale také vyrobí. Svá díla brousí na osmdesát let stařičkém brusu. „Dobrá kresba je základ všeho a bez ní nemá cenu něco začínat. Udělám zpočátku třeba sedmdesát kreseb, ale jen jedna vyjde. Ostatní vyhodím. Kresbu si rozdělím tak, jak se mi tvořila při poslechu hudby, na jednotlivé nástroje. Pak už to jde samo. Vím, kde jít hlouběji do materiálu, kde ubrat," nastiňuje svoji tvorbu Ivan Kolman.

Akademický sochař Ivan Kolman je žákem prof. Stanislava Libenského. Z tohoto původního prostředí UMPRUM se posléze vydal svou vlastní cestou a svůj hlavní zájem věnuje práci s broušeným a pískovaným sklem. Toto tradiční řemeslo přetvořil ve zcela unikátní výtvarný styl, který v umělecké i řemeslné rovině nemá ve světě obdoby. Jeho díla byla vystavována na prestižních výstavách a veletrzích po celém světě. Jeho práce jsou v držení soukromých sběratelů zejména na evropském, asijském a americkém kontinentě. V neposlední řadě vytvořil oficiální dar České republiky papeži Janu Pavlu II. u příležitosti svatořečení Anežky České.

Výstava v kostele sv. Anny bude přístupná do 26.6. vždy v úterý a v sobotu od 10.00 do 17.00 hodin.

Lenka Markovičová