„Hrad má za sebou dlouhé roky rekonstrukce a dosavadní expozice už pro jeho návštěvníky atraktivní nebyla. Nová by měla představit, jak se na hradě žilo a k čemu v minulosti skutečně sloužil,“ popisuje náměstek ředitele libereckých památkářů Petr Weiss.

Trasa, která bude slavnostně zpřístupněna v polovině dubna, je tedy výsledkem dlouhodobého záměru seznámit návštěvníky hradu s jeho historií co nejpřesněji. „Dosavadní expozice byla jen sbírkou historických předmětů. Exponáty nedávaly návštěvníkům představu, jak se mohlo na takovémto šlechtickém sídle bydlet. Protože se v druhé vlně podařilo na Grabštejn vrátit další množství původního mobiliáře, rozhodli jsme se koncepci změnit,“ vysvětlil Weiss.

Do renesančního soukromí

Expozice v prvním patře hradu nejprve představí biedermeierovský pokoj hraběnky Josefíny Clam-Gallasové, přítelkyně Ludwiga van Beethovena, který jí dokonce připsal několik skladeb. Celý pokoj bude připomínat zájem rodu Clam-Gallasů o hudbu. Naváže na něj společenský salon s rokokovou výzdobou a chodba, kterou zdobí několik vedut.

Proti proudu času se pak návštěvníci Grabštejna dostanou i do renesančního pokoje velmože Jiřího Mehla ze Střelic. „Tento muž nechal velkoryse přestavět hrad Grabštejn do renesanční podoby a inicioval také zbudování renesanční kaple svaté Barbory, která byla veřejnosti po rekonstrukci zpřístupněna v loňském roce,“ doplnil Weiss.

Nová expozice je vybavena mobiliářem nejen ze sbírek Národního památkového ústavu, ale i Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a Severočeského muzea v Liberci.

Domov nadlesního

Novinky na Grabštejně, který si i v průběhu dlouhé rekonstrukce uchovával vysokou návštěvnost, však začínající sezonou nekončí. „Pro příští se na Grabštejně počítá se zpřístupněním bytu hradního nadlesního, protože hrad Grabštejn za Clam-Gallasů fungoval zejména jako sídlo vrchnostenských úředníků,“ doplnil náměstek ředitele libereckých památkářů.

Na následující sezonu se pak plánuje zpřístupnění bytu zámeckého úředníka a také dalšího pokoje, který dosud slouží jako depozitář.

(s využitím čtk)