V těchto dnech se v Oblastní galerii pracuje na instalacích dvou nových výstav. První z nich je Figurální malba východní Asie, která je poctou jejímu autorovi, zakladateli Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze Luboru Hájkovi (1921-2000). Tato výstava měla obnovenou premiéru v roce 2007 v jedinečných prostorách barokního zámku na Zbraslavi. V roce 2010 se její repríza dostává do Liberce.

Druhou výstavou je představení části sbírky sběratele doktora Antona Randy (1864 – 1918), který se věnoval německé, holandské a anglické grafice a významným způsobem se zasloužil o rozvoj kultury v Jablonci nad Nisou, kde působil jako lékař.

Na projektu spolupracuje Městská galerie MY v Jablonci nad Nisou, kde současně probíhá druhá část výstavy. Tato část expozice představuje především osobnost Antona Randy, jeho sbírku šperků a grafických listů francouzských a italských umělců.

Místní neznámý

Osobnost Antona Randy je stále opředena tajemstvím. I přes snahy badatelů se nepodařilo odpovědět na všechny otázky.

„Anton Randa zemřel relativně mladý, ve věku 54 let, bezdětný. Bezpečně víme, že se ze svých rodných Domažlic nejprve odstěhoval s rodiči do Liberce a po ukončení akademických studií ve Vídni v roce 1895 se usadil v Jablonci, kde také zemřel roku 1918. Podrobnější informace o jeho životě nám schází,“ řekla kurátorka výstavy Markéta Kroupová.

Zapojte se

Cílem kurátorů je získání dalších údajů o doktoru Randovi, a proto uvítají jakékoli nové informace. Odkaz této sbírky, která čítá přes 6000 tisíc grafických listů a další šperky, drahé kameny nebo staré knihtisky, je natolik významný, že si zaslouží nezapadnout.

Anton Randa se zasloužil nejen o rozkvět kultury v Jablonci, ale také o celkový její rozvoj. Mimo jiné jeho knižní sbírka položila základ fondu jablonecké knihovny. Kurátoři chtějí popularizovat osobnost jabloneckého lékaře a přispět k odbornému zpracování Randovy grafické sbírky.

Východní inspirace

Výstava s názvem Figurální malba východní Asie představuje neméně významnou sbírku. Jak bylo řečeno, jedná se o sbírku Národní galerie v Praze, jejímž autorem je zakladatel Sbírky orientálního umění Národní galerie Lubor Hájek.

Figuralistika v asijském umění nikdy nedosáhla tak významného postavení mezi ostatními výtvarnými disciplínami, jako tomu bylo v evropské výtvarné tradici. Důvodem byl odlišný filozofický přístup k člověku v asijských kulturách, kde člověk nikdy nebyl vnímán jako pán, nýbrž jen jako nepatrná součást přírody a kosmu. Přesto figurální malířství a grafika představuje svébytnou a pozoruhodnou část umění Orientu a ve sbírkách Národní galerie zahrnuje podstatnou část výtvarného fondu. K výstavám je připraven doprovodný program a katalogy.