Masky měly sraz v poledne u školy a v jednu hodinu se průvod, ve kterém nechyběl Laufer, kobyla, medvěd ani cikánka, dal od kostela svatého Vojtěcha na pochod. K tomu všemu vyhrávali flašinetář, harmonikáři i kapela. Následná veselice pak probíhala v parčíku u kostela, kde byl také vynesen soud nad kobylou. Na účast si pořadatelé stěžovat nemohli.