„Setkání řezbářů na raspenavské faře se stalo v posledních několika letech již tradicí. Každoročně přijíždí nejen řezbáři, ale i umělci z řad malířů, sochařů, keramiků, a to z různých koutů České republiky, Polska i Německa,“ uvedl hlavní organizátor akce Miloš Šimek. „Účast na letošní přehlídce potvrdilo celkem 17 umělců, kteří během týdne vytvoří svá díla většinou před zraky diváků,“ doplnil.

Ti pak mají možnost sledovat, jak ze surového materiálu (dřeva, hlíny, kamene) postupně během týdne vznikají zajímavé skulptury. Akce se účastní také žáci speciální třídy, kteří mají možnost trávit týden v krásném prostředí farské zahrady. Zde se pokoušejí zhotovit vlastní dílka.

Od profesionálů se učí také děti

Děti z řezbářského a keramického kroužku využívají přítomnosti umělců, a seznamují se tak s různými technologiemi a výtvarnými technikami. Tvoří přímo pod vedením profesionálů.

„V letošním roce připravili žáci z 5. ročníku se svou učitelkou v areálu raspenavské fary prezentační výstavu výtvarných prací, vzniklých v průběhu školního roku. K příjemné atmosféře přispívají svým programem i žáci z dramatického a pěveckého kroužku,“ zdůraznil Miloš Šimek.

Vernisáž při svíčkách

Setkání řezbářů budou i letos doprovázet odpolední výtvarné dílny pro děti a jejich rodiče. Celá akce vyvrcholí v sobotu 7. června od 14.00 hodin kulturním programem, na kterém vystoupí hudební skupiny z Euroregionu Nisa a po setmění vernisáží při svíčkách, která svou atmosférou každoročně přiláká mnoho hostů.

Výtvarná díla, vytvořená během týdne, si lidé budou moci koupit a podpořit tak další ročníky. Některá pak ozdobí veřejná prostranství, třeba faru či jiná místa.