Dny Evropského dědictví jsou významnou kulturně poznávací akcí. Na několik dní v roce jsou návštěvníkům otevřeny památky, objekty i zajímavé prostory, včetně těch, do kterých se jinak nedostanou.V Libereckém kraji si na tyto dny připravili program nejen správci hradů a zámků, zpřístupněna budou i muzea, kaple nebo historická sušárna chmele v Dubé.

První akce začnou již tento víkend. Na Bezdězu vystoupí šermíři ze skupiny Askalon. „Lidé budou moci také vylézt na ochoz v kapli a rozhlížet se z bývalé královské tribuny,“ uvedl kastelán Kamil Seidl. Kvůli výměně vitráží kaple bude přístupná pouze západní část ochozu.

Vyhlídková věž v Jablonném bude v sobotu 13. září otevřená od 10 do 12, od 12.30 do 16.30 a večer od 19.00 do 23.00.
Pozvánky: Dny evropského dědictví pokračují v Boru a Jablonném

JIŘINY NA ZÁMKU

Zákupský zámek opět rozkvete. „Celý víkend bude druhá prohlídková trasa a zámecká kaple ozdobena více jak tisíci květy jiřinek,“ uvedla mluvčí památkového ústavu Lucie Bidlasová. Na Lemberku čekají hosty noční prohlídky, při nichž odhalí pletky zámeckého správce.

Na Grabštejně průvodci otevřou běžně nepřístupné prostory hradu a turisté dostanou možnost ochutnat renesanční speciality. Organizátoři z hradu Lipý si na sobotu připravili speciální prohlídky zdarma. „Prohlídka bude popisovat události, které předcházely a následovaly po odstřelu zámecké budovy, která byla součástí areálu do roku 1957,“ popsala správkyně Kateřina Krčmářová.

POCTA ARCHITEKTOVI

Jilemnické muzeum sobotu věnuje architektovi Janu Vejrychovi. Zpřístupní zde také věž kostela sv. Vavřince i základní školy. Celý den mohou lidé v Jilemnici vyrábět v řemeslných dílnách u pivovaru. Zámek Sychrov nabízí v sobotu koncert Pokračovatelé mistrů. Hudba se rozezní i v neděli kostelem sv. Jana Nepomuckého Na Poušti při 44. benefičním koncertu v Železném Brodě.

Svět knihy. Ilustrační foto.
Knižní tipy nejen na víkend

V úterý si návštěvníci mohou prohlédnout s průvodcem věž a interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie v Novém Boru. Od šesté hodiny večer zazní kostelem varhanní hudba v podání Vladimíra Roubala a výtěžek půjde na záchranu kostelních varhan. Ve čtvrtek archeologové zájemcům přiblíží průběh a výsledky výzkumu v jilemnickém kostele sv. Alžběty.

CÍSAŘSKÝ VÝTAH ČEKÁ OPRAVA

Kulturní oslavy budou pokračovat i další víkend 16. až 17. září. Poslední možnost prohlédnout si zázemí císařova výtahu a strojovny dostanou návštěvníci zámku Zákupy. „Poté plánujeme generální rekonstrukci, která potrvá zhruba pět let,“ řekl kastelán Petr Weiss. Připojí se také zámek a hrad Frýdlant s audiencemi vévody Albrechta z Valdštejna, se kterým bude možné si pohovořit. „Na Hrubém Rohozci budou o víkendu realizovány stavebně historické prohlídky, při kterých si návštěvník projde zámek doslova od sklepů až po věž,“ řekla Bidlasová.

Akci Šikovné ruce na Vísecké rychtě v Kravařích museli organizátoři z technických důvodů zrušit. Bezplatný vstup ale bude celý víkend do hlavní budovy i všech tří poboček českolipského muzea, tedy kravařské rychty, Památníku K. H. Máchy v Doksech i Archeologického muzea Šatlava v České Lípě.

Úrodu a sklizeň oslavili o víkendu v Brništi tradičními Dožínkami.
FOTOOHLÉDNUTÍ: Brništěm prošel dožínkový průvod

Muzeum otevírá i Nový Bor a Mimoň. Na sklářské umění se návštěvníci mohou podívat celý víkend zdarma v Novém Boru, místní Sklářské muzeum nyní nabízí mimo jiné výstavu věnovanou 50 letům Crystalexu. V mimoňském muzeu bude v sobotu beseda Jiřího Šťastného s promítáním Přírodní památky v Mimoni. Od jedné hodiny bude také zdarma otevřen areál Božího hrobu, kterým provede průvodce.

Železnobrodské muzeum má připravené nové expozice. Kostel sv. Jakuba zase umožní zájemcům rozeznít zvony a poslechnout si komentovanou prohlídku. Město Dubá otevře areál sušárny chmele. Doprovodný program představí projekt nové turistické stezky i komentovanou prohlídku sušárny.

PŘEHLED AKCÍ

Jilemnice

9. září
8.00 – 16.00 Zámek – Krkonošské muzeum Jilemnice, výstava o architektovi Jan Vejrych – život a dílo
10.30 Erbovní sál muzea, přednáška o Janu Vejrychovi
10.00-16.00 Zpřístupnění radniční věze s prohlídkou opakovacího hodinového stroje a s výkladem
10.00-16.00 zpřístupnění věže základní školy
14.30 komentovaná prohlídka kostela sv. Vavřince
10.00-16.00 Tržnice řemesel řemeslné dílny u Jilemnického pivovaru

14. září
16.00 Unikátní objev kostela sv. Alžběty v Jilemnici, přiblížení průběhu a výsledků archeologického výzkumu

Lemberk 9. září
21/21.30/22h Noční hrané prohlídky aneb Proč pana správce kleplo. Nevhodné do 12 let

Sychrov 9. září
Koncert „Pokračování mistrů“

Grabštějn 9. září
11.00 -15.00 Speciální prohlídky nejkrásnějšími místnostmi i běžně nepřístupnými prostory se zaměřením na stavební historii hradu a s ochutnávkou dobové renesanční speciality.

Bezděz 9. – 10. 9.
9.00 – 15.30 (neděle 14.00) Vystoupení šermíři ze skupiny Askalon. V neděli bude zpřístupněn ochoz královské kaple a vystavena dřevořezba z kapličky Bezdězské Křížové cesty „Kladení Krista do hrobu“.

Zákupy
9. – 10. září
9.00 – 16.00 Jiřinky na zákupském zámku a prohlídky bez průvodce na II. trase
16. – 17. září
9.00 – 16.25 Mimořádné prohlídky zázemí císařova osobního výtahu na zámku Zákupy

Frýdlant 16. září
9.00-16.00 Audience Albrechta z Valdštejna

Dubá 16. září
10.00 – 20. 00 otevřená sušárna chmele
Od 13 hodin doprovodný program v areálu.

Železný Brod

10. září
13.30-17.00 44. benefiční koncert klasické hudby a vernisáž

16. – 17. září
9.00-17.00 Výstava kramářských tisků ze Scheybalovy sbírky Turnovského muzea
9.00-17.00 Výstava uměleckého skla železnobrodské firmy Pastrnek

17. září
13.00-15.00 Komentovaná prohlídka Kostel sv. Jakuba Většího
11.00-12.00/13.00-15.00 Dřevěná zvonice v areálu kostela sv. Jakuba Většího
15.00 Komentovaná procházka s průvodcem po památkové rezervaci a křest nových informačních panelů prohlídkového okruhu. Sraz na Malém náměstí u kostela

Hrad Lipý Česká Lípa 9. září
10.00/13.00/15.00 Prohlídka o událostech předcházejících odstřelu zámecké budovy, klasické prohlídky a Centra textilního tisku

Vlastivědné muzeum v České Lípě
16. – 17. září Vstup do hlavní budovy i na pobočky zdarma

Mimoň

16. září
15.00 Beseda Přírodní památky v Mimoni s promítáním v Městském muzeu
13.00 – 17.00 Prohlídka areálu Božího hrobu s průvodcem

Nový Bor

12. září
9.00-12.00/13.00-17.00 Zpřístupněná věž kostela Nanebevzetí Panny Marie
18.00 Český varhanní festival – koncert na záchranu varhan, Nanebevzetí Panny Marie

14. září
18.00 Beseda s PhDr. Vladislavem Jindrou v Navrátilově sále „Trochu historie nikoho nezabije“

16. – 17. září
9.00 -17.00 zpřístupnění Sklářského muzea zdarma

Pavlína Černá