Návštěvníkům by se jejím prostřednictvím měly postupně otevřít brány historických objektů k netradičním nočním prohlídkám, během nichž se v jejich útrobách zpřístupní mnohé z jejich architektonických zákoutí a pokladů.

Ve stínu májového Bezdězu

První z těchto „Nocí“ proběhne právě dnes, a to na státním hradu Bezděz pod názvem Noc hradní kaple na Bezdězu aneb Ve stínu májové noci. Probíhat bude od 19.00 do 23.00 hodin a její součástí bude i kulturní program, v jehož rámci vystoupí skupina Sunset a u 1.brány pod hradem přivítá účastníky i Rádio Jizera.

Noční prohlídka se odehraje vůbec poprvé za nasvícení gotické kaple svíčkami. Organizátoři rovněž připravili noční rozhledy z velké věže hradu. Zajištěno je i občerstvení, organizátoři pouze apelují, aby si zájemci o noční prohlídku neopomněli vzít s sebou na cestu baterku.

Další akce je pak pro zájemce o noční výpravy za poznáním historie Liberecka připravena na příští pátek 27. května, kdy proběhne Noc zámecké kaple Seslání Ducha svatého na zámku Lemberk. I ta se bude konat v rozmezí 19 – 23 hodin, a v tomto neobvyklém čase zpřístupní zámeckou kapli včetně sakristie a oratoře s výkladem průvodce.

Doprovodný program pak na Lemberku proběhne ve formě stánků, ukázek řemesel, hudby a nočního výstupu na hlavní věž s výhledem na noční město Jablonné v Podještědí a okolí.

Před rohozeckým pokladem

V rámci noci kostelů budou navíc probíhat v čase od 20.00 – 23,00 hodin prohlídky baziliky minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí včetně oblíbených katakomb. Stranou nezůstane ani státní zámek Hrubý Rohozec. V sobotu 28. května se něm uskuteční Noc zámecké kaple Nejsvětější Trojice v podobě mimořádné prohlídky zámecké kaple a jejího zázemí (předkaplí, sakristie) se slavnostním osvětlením.

Mimořádně budou na Hrubém Rohozci vystavena bohoslužebná roucha a vůbec poprvé také Rohozecký poklad, který tvoří křišťálový kříž, gotická monstrance a stříbrné svícny. Součástí programu bude prohlídka interiérů 1. patra, kde se nachází hraběcí byt předposledních majitelů. Časy prohlídek byly stanoveny na 19.00; 20.00; 21.00 a 22.00 hodin.

Noci kostelů se zúčastní i státní zámek Sychrov v polovině příštího měsíce 18. června. Během Noci zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie, se uskuteční Koncert dětského pěveckého sboru Vrabčáci pod vedením Pavla Žura za doprovodu varhanistky Romany Halamov a za účasti sopranistky Kateřiny Hořejšové.

Zámecká kaple bude k vidění ve světle svíček a návštěvníkům se otevře výstava ornátů z mobiliárního fondu zámku Sychrov. Po skončení koncertu se nabídne posezení v zámecké oranžérii a povídání s ředitelem jabloneckého divadla Pavlem Žurem.

Kaple, jež pamatuje legendární svatbu

Na sklonku léta se pak Noc kaplí přesune na státní hrad Grabštejn. Zde 3. září od 21.00 hodin proběhne noční prohlídka slavnostně osvětlené kaple sv. Barbory, kterou zdobí zrestaurované renesanční malby. Kulturní program vyplní varhanní koncert. Poslední příležitost, zúčastnit se výjimečné poznávací akce, se v jejím samotném závěru nabídne na státním zámku Zákupy. A to v sobotu 10. září během Noci zámecké kaple sv. Františka Serafínského, v níž se roku 1900 konala svatba rakouského následníka trůnu F. F. d´Este s Žofií Chotkovou.