Na svých fotografiích zachytil hřbitovy, pohřebiště, náhrobky a pohřební rituály, které dokumentuje na svých cestách nejen po Evropě, ale i ve velmi exotických koutech světa. Oblíbeným námětem autora jsou horské a zejména horolezecké hřbitovy, které vyhledává prakticky po celém světě.

Návštěvníci tak spatří fotografii symbolického pomníku obětem výstupů na K2 z Pákistánu, horolezecký pomník pod horským velikánem Chimborazzo v Equadoru, vesnický a horolezecký hřbitov v Argentině a další.

Protipólem předchozím jsou fotografie taoistických hřbitovů z Tchaj-wanu, kde součástí hrobky jsou například stolečky a židle pro příjemné posezení pozůstalých, nebo veselý hřbitov z Rumunska vyzdobený optimistickými obrázky a humornými příběhy ze života pohřbených nebožtíků.