Vernisáž výstavy se koná dnes 10. června od 16.30 hodin v hlavním sále Severočeského muzea. Studenti 3. a 4. ročníku na výstavě představují návrhy nábytku a studie interiérů, řezby, repliky stylového nábytku, restaurovaný starožitný nábytek a práce aranžérů. Součástí vernisáže bude i módní přehlídka tvorby studentů Střední školy uměleckořemeslné a oděvní a hudební vystoupení žáků Základní umělecké školy v Liberci. Občerstvení zajišťují studenti hotelové školy Hergesell.

SOU nábytkářská a SOS v Liberci na Horské ulici se za posledních několik let výrazně proměnila. Důvodem byla reakce na změny v poptávce pracovního trhu, který si v dnešní době žádá absolventy, kteří mají kromě odborných znalostí a citu pro moderní design i praktické dovednosti. To ve výsledku znamená, že jsou studenti po absolvování tohoto studia nejen schopni jednotlivé projekty navrhnout, ale i prakticky realizovat.

„Přibližně před čtyřmi lety došlo k výrazné změně v zaměření našich studijních oborů. Samozřejmě tomu předcházela důkladná příprava studijních plánů, které jsme si sami sestavili. Jednalo se o reakci na vývoj pracovního trhu. Naši absolventi najdou uplatnění v nejrůznějších oborech, které se orientují na bydlení, nábytek a design. Současně získávají i dobrou pozici pro další pokračování ve studiu na vysokých školách s podobným zaměřením,“ komentoval současný vývoj ředitel školy Václav Tichý, který v minulosti získal ocenění za významný přínos pro rozvoj školství.

Jeho slova zřejmě nebudou jen pouhou propagační řečí. Škola v údolí Kateřinek musela pro obrovský zájem budoucích studentů zahájit výstavbu další školní budovy, aby byla schopná vyhovět jejich zájmu a přijmout více studentů. Jak ředitel školy dále poznamenal, na rozdíl od jiných škol s nedostatkem zájmu rozhodně nebojují.