Reprezentativní kalendář Frýdlant 2008 se dočkal svého křtu až nyní právě proto, že město současně zahájí výstavu černobílých fotografií autora snímků, fotografa Jana Čížka. Čížek se sice v regionu nenarodil, ale dá se považovat za místního umělce, neboť se v polovině devadesátých let usadil v jedné malé obci na Frýdlantsku. Od té doby žije a tvoří právě tady.

„Frýdlant považuji za zvláštní město, ve zvláštní krajině, krásné a opuštěné, jakoby odtržené od reality našich dní. Když jsem četl Kafkovy Deníky z cest, měl jsem pocit, že Frýdlant vnímám podobně jako on,“ podotkl Jan Čížek.
Kalendář naplnil autor třinácti černobílými fotografiemi, kterými zachytil současný Frýdlant v každodenní realitě – jak sám říká – s jeho malebností, strohostí a tajuplností v ukryté kráse.

Frýdlant je místem kontrastů

Křest kalendáře a zároveň zahájení výstavy třinácti listů v chodbách frýdlantské radnice proběhne od 16 hodin v obřadní síni. Kmotry jsou Miloš Kadlec, ředitel Národního památkového ústavu se sídlem v Liberci a Josef Kukal, jednatel společnosti SILCOM, která na realizaci kalendáře finančně přispěla.

„Frýdlant není jen zámek a radnice. Naše město má mnoho tváří. Je místem kontrastů, a my jsme je chtěli ukázat takové, jaké jsou,“ poznamenal starosta města Dan Ramzer.

Výstava fotografií Jana Čížka bude přístupná v úředních hodinách radnice a potrvá do 13. února.
Jan Číže se narodil v roce 1952 v Praze a vystudoval na FAMU uměleckou fotografii. Od té doby pracuje jako profesionální fotograf na různých projektech a věnuje se komerční i volné fotografii.
Jak zdůraznil, město jej jako kulisa vždy přitahovalo, a stejně tak i lidé v něm žijící. Proto se zcela přirozeně začal zabývat Frýdlantem.