Pozornost je věnována i podzemním přivaděčům do Mšenské přehrady a hydroelektrárny Rudolfov. Další část expozice patří vodním tokům u nichž jsou popsány jezy, náhony a turbíny pro továrny a dílny textilního a sklářského průmyslu.