Spolu s dalšími hosty v liberecké synagoze můžou návštěvníci poprvé spatřit knihu Isy Engelmann pod názvem Židé v Liberci s podtitulem K dějinám obyvatelstva města pod Ještědem. Kniha uvádí detailní přehled o tom, kdy a odkud do Liberce Židé přišli, věnuje se také vzniku Židovské náboženské obce a popisuje obchodnické začátky a snažení této minority.

V kapitole Procházka ulicemi městem ukazují fotografie, o jak velký majetek Židé přišli. Dále následují seznamy Židů deportovaných do koncentračních táborů nebo to, co se stalo s jejich domy, továrnami a obchody. „Kniha Isy Engelmann je velkou inspirací k hledání cest, jak přispět do pestré mozaiky židovské historie malým libereckým židovským kamínkem,“ píše v předmluvě předseda Židovské obce Michal Hron.

Kniha pomáhá i při hledání předků

Kniha může díky seznamům v příloze pomoci také Židům v pátrání po jejich předcích. “Seznam lidí povolaných do transportu čteme při Dnu holokaustu veřejně, chceme, aby jejich jména byla vyslovována. Stává se, že nás kontaktují potomci libereckých Židů a pátrají po svých předcích. Kniha a rozsáhlé seznamy nám pomůžou takové informace poskytnout,“ říká Lea Adamová, tajemnice Židovské obce Liberec.

Engelmanová v současné době žije v Itálii, ale v libereckém archivu trávila měsíce. Sestavení přehledu jí zabralo více než tři roky. Bádání ale nebylo jednoduché. Podklady byly napsány v němčině, většinou těžko rozluštitelným písmem. Židovská obec by si spravování podobné evidence nemohla dovolit. Chyběly by jí na to peníze i lidské síly. Německý rukopis přeložil Luboš Příhoda, odbornou poradkyní byla Markéta Lhotová ze Severočeského muzea v Liberci.

Obětí holokaustu bylo skoro tisíc

Původně mělo jít jen o brožuru s obrázky. Autorka ale téma pojala šířeji. Publikace má 260 stran, 70 ilustrací, fotografií a historických dokumentů. Některé fotografie jsou zveřejněny úplně poprvé.

Před válkou žilo podle výzkumu Isy Engelmannové v Liberci asi 1600 Židů, více než polovina se stala obětí holokaustu. V neděli v 15.00 bude kniha poprvé představena veřejnosti v liberecké synagoze při příležitosti Evropského dne židovské kultury.