Nová kniha o Raspenavě je jiná. Zajímavými fakty z historie i současnosti se jen hemží a nachází tak čtenáře již téměř půl roku.
Raspenava– město na Smědé je dosud jediným dílem o historii obcí Raspenava, Luh a Lužec.

O historii této oblasti psal už fojtecký učitel Anton Franz Ressel. Od vydání jeho knihy roku 1929 však uplynulo hodně vody i ve Smědé a změny, které čas přinesl, mapuje nová publikace od Pavla D. Vinkláta a Dany Filipové.

Od prvních stránek vede čtenáře po stopách pravěkého osídlení až do dnešních dnů. Následuje množství kratších, tedy dobře čtivých kapitol, věnovaných nejrůznějším oblastem života v Raspenavě.

Čtenáři tak zjistí, jak a kde se pracovalo, stavělo, jak se měnil krajinný ráz města a jeho památky. Nechybí ani galerie významných rodáků a zmínky o činnosti spolků a organizací, z nichž některé fungují dodnes.

Místní mohou nad výborně zvolenými fotografiemi zavzpomínat, nebo se na nich dokonce najít. Přínosem bude publikace i pro zasvěcené historiky. Autoři čerpali z archivů a kronik, podařilo se jim skvěle zmapovat podmínky i v okolních obcích a zasadit je do atmosféry doby. Kniha o městě na Smědé tak vytváří ožívající obrazy historie Raspenavy a okolí.

Kniha je napsána dvojjazyčně, její tvůrci doufají, že přinese informace nejen místním obyvatelům, ale bude prezentovat tuto nejdelší obec Frýdlantského výběžku v zahraničí.