Loutnista Milan Černý zahraje díla Nicholase Vallety, Joachima van den Hoveho či Johna Dowlanda v hudebním večeru nazvaném Le Secret Des Muses.
Začátek je v 18.00. Jednotné vstupné je 100 korun.

Milan Černý (narozen 12. 5. 1970) je absolventem Státní konzervatoře v Teplicích, kterou úspěšně ukončil v roce 1997 v oboru klasická kytara ve třídě Václava Bůžka.

Hrou na loutnu se začal zabývat v roce 1995. Od této doby se zúčastnil několika interpretačních kurzů, vedených zahraničními lektory Nigelem Northem (Anglie), Hopkinsonem Smithem (USA, Švýcarsko), Lindou Sayce (Anglie), Davidem Millerem (Anglie), Evangelinou Mascardi (Argentina, Itálie), Stephenem Stubbsem (Německo), Brianem Wrightem (Anglie) a soukromé výuky s českým loutnistou Rudolfem Měřinským. V současné době studuje na Akademii staré hudby při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Jako hráč continua se ve spolupráci s několika barokními orchestry - Cappella Accademica Praha, Djurs barock orchestra (Dánsko), La Pellegrina (Holandsko) podílel na provádění oratorních a operních děl mistrů 17. a první pol. 18. století (Cl. Monteverdi, E. da Cavalieri, H. Purcell, G.F. Handel, P. P. Benchini). Nyní spolupracuje se souborem Il Prete Rosso, který se zaměřuje na komorní hudbu Antonia Vivaldiho a dalších italských autorů vrcholného baroka.

Vedle orchestrální a souborové komorní hry se v poslední době věnuje také publikační činnosti (http://www.klasickakytara.cz), především pak sólovým projektům, které nejsou věnované pouze loutnám, ale i barokní kytaře. Před dvěma lety byl Milan Černý uveden v druhém vydání encyklopedie Český almanach osobností.