„Vydáním tajemné mapy severních Čech představujeme silné energetické body v přírodě, čímž nabízíme zajímavé turistické cíle veřejnosti,“ uvedl autor mapového projektu Marcel Goetz. V minulosti byly tímto způsobem zmapovány jižní čechy či magická Praha. „Projekt nemá ve světě obdoby, věříme, že přispějeme k rozšíření domácího cestovního ruchu,“ dodal tvůrce.

Zákres mýtických míst je pak dílem autora knihy Tajemná místa severních Čech Jana Kroči.

Seznam pak vznikal v podsledních pěti letech. „Zakresleno je na stopadesát cílů od Řípu po Sněžku,“ sdělil autor textů.

Přehled mýtických míst pak rekonstruoval podle regionálních pověstí i historických map. „Severní Čechy ztratili historickou paměť odsunem původního obyvatelstva. Snažím se odkrýt původní mýtickou vrstvu krajiny,“ popsal svůj záměr Jan Kroča.

Na mapě, která obsahuje tradiční turistické značky jsou zvýrazněna duchovní místa, která vznikla jako hříčka přírody i lidským úsilím.

Mezi energetické body tak podle autora náleží například proslulé Drábské světničky či pantheon na Malé Skále, ale také méně známá Vyskeř či s keltskou kulturou spojený Obětní kámen v Českém ráji.