Výstava představuje podstatné trendy českého loutkového divadla s prvky, které jsou v mezinárodním kontextu unikátní. Návštěvníci se tak seznámí s divadlem kočovných marionetářů, poznají rodinné loutkové divadlo či spolkové loutkářství se svébytným projevem umělců české moderny a nakonec tvorbu současných loutkových scén.

„Lidé se tu díky tomu setkají s takovými jmény, jako byl ve své době Skupa, Malík nebo Sucharda“ poznamenal kurátor výstavy Jaroslav Blecha.

Okno do českého loutkářství je rozděleno celkem do čtyř cyklů. Ten první prezentuje historickou podobu marionetového divadla českých kočovných loutkářů a prostřednictvím aranžovaných výjevů z konkrétních her a stručných replik dovozuje charakteristický repertoár marionetového divadla.

Druhý cyklus zavede návštěvníky do první poloviny 20. století, kdy vznikal fenomén rodinného loutkového divadla. Cyklus ukazuje podivuhodnou produkci několika českých loutkářských firem a unikátní české loutky z roku 1912.

Třetí část výstavy již patří české moderně. Loutkářskou tvorbu české klasické moderny zde reprezentují ukázky činnosti několika významných spolkových divadel. Exponáty naznačují přeměnu loutky v první polovině 20. století ovlivněnou novými uměleckými směry, dokládají snahy výtvarníků, ovlivněné českou divadelní avantgardou, směřující k vytvoření nových typů loutek a scény s důrazem na čisté stylové pojetí.

Poslední cyklus unikátní výstavy je věnován součásnosti. Tato část výstavy nastiňuje přeměny českého loutkového divadla a přibližuje současnou tvorbu profesionálních loutkových divadel.Exponáty tvoří loutky a v některých případech také scény profesionálních loutkářských scénografů, vytvářené pro konkrétní inscenace loutkových divadel.

Výstava, která začala v Liberci 21. června a potrvá do 16. září, poputuje následně také na mezinárodní festival do španělského města Tolosa.