„V Severočeském muzeu budou po bezmála padesáti letech v rámci muzejní noci k vidění dvě, v pravém slova smyslu světově unikátní, sklářská díla. Tím prvním bude leptaná figurální scéna setkání někdejšího nejvyššího představitele Svazu sovětských socialistických republik Nikity Chruščova s tehdejším prvním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Československa a prezidentem Československé republiky Antonínem Novotným. Druhým dílem bude jedinečná váza z broušeného olovnatého křišťálu,“ prozradil Tomáš Trávníček ze Severočeského muzea v Liberci.

Zatímco deska s úctyhodnými rozměry 3 x 2 metry, leptaná v bývalém národní podnik Železnobrodské sklo, je jednoznačným dokladem politických poměrů doby, sedmidílná váza, dodnes největší broušená váza na světě, představuje nástup uměleckého rozmachu nejen autora Václava Ciglera, ale symbolicky i celé tehdejší sklářské generace.

Oba objekty doprovodí přednáska Oldřicha Palaty s názvem Co ve veletržním paláci neuvidíte. Ta přiblíží atmosféru absurdního politického podtextu rozvoje československého sklářského umění na přelomu padesátých a šedesátých let.

Přednáška naváže také na výstavu České sklo v Národní galerii v Praze, kde je v současné době vystaveno několik desítek exponátů právě ze Severočeského muzea v Liberci. Oproti této výstavě však diváci uvidí navíc již zmiňovaná sklářská díla.

Program muzejní noci v Severočeském muzeu v Liberci doplní výstupy na věž, koncert flétnistek ze Základní umělecké školy Jabloňová, projíždky v kočáře kolem muzea či promítání šestnácti milimetrových filmů.