Na sedmi školách, ve třinácti dílnách, po dobu deseti dnů od 8. června do 18. června 2007 bude na osm desítek mladých umělců realizovat své tvůrčí záměry. Vzniklá díla bude sjednocovat téma Doteky.

„Účastníci sympozia budou moci porovnat svou uměleckou tvořivost a řemeslnou zručnost, přičemž v mnoha případech se budou moci seznámit s postupy a materiály odlišnými od jejich dosavadní profesní přípravy. V doprovodném programu navíc poznají zajímavosti Libereckého kraje,“ řekl náměstek hejtmana pověřený vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje Petr Doležal.

Tohoto ročníku sympozia se zúčastní nejen žáci pořádajících středních škol, ale i z dalších škol v České republice a zahraničí. K účasti se přihlásili žáci a studenti z Bulharska, Francie, Německa, Polska, Řecka, Slovenska, Itálie a Finska.

Slavnostní zahájení sympozia se uskuteční 8. června 2007 v 10 hodin v Severočeském muzeu v Liberci, samotná práce v dílnách začne již den poté. Na neděli 10. června 2007 je připravena návštěva hlavního města Prahy spojená s exkurzí na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Následující týden bude pak patřit již jen tvořivosti a zručnosti mladých umělců.

Vítězná díla oceněná porotou budou věnována Severočeskému muzeu v Liberci a doplní tak již soubor děl vzniklých v rámci prvního ročníku Sympozia uměleckoprůmyslových škol v roce 2004.

Se zakončením sympozia a předáním ocenění dne 18. června 2007 opět v Severočeském muzeu v Liberci bude spojena vernisáž výstavy.

Ta potrvá do konce srpna 2007, po jejím skončení budou díla postoupena veřejné dražbě ve prospěch Nadačního fondu Libereckého kraje STUDENT, jehož cílem je podpora nadaných a talentovaných žáků a žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí.