„O obě výstavy jsme dlohou dobu usilovali. Srozumitelnou formou totiž přibližují židovství i lidem, kterým mnoho neříká. Myslím si, že z tohoto důvodu je výstava vhodná především pro školy,“ řekla Deníku tajemnice Židovské obce Liberec Štěpánka Lea Adamová.

Výstavy provedou návštěvníky synagogy souborem židovských zvyků a historie celkem na čtyřiadvaceti panelech. V případě výstavy Židovských tradic a zvyků se tak lidé seznámí s židovským kalendářem, oslavou šabatu a dalších významných svátků.

Součástí každého panelu je vysvětlující text a téměř dvacet vyobrazení nejzajímavějších kultových předmětů, rukopisů a památek převážně ze sbírek Židovského muzea, vztahujících se k danému tématu.

Židovské svátky se již po staletí slaví stále stejně, proto zde návštěvníci najdou dochované rukopisy, předměty a vyobrazení od 13. do 20. století .

Druhá část výstavy nazvaná Historie Židů v Čechách a na Moravě má stejný rozsah. Její zpracování bylo však obtížnější kvůli většímu rozsahu látky a menšímu počtu dochovaných historických dokumentů ve sbírkách muzea.

Pouze úvodní a závěrečné panely tak jsou zaměřeny na jednotlivá důležitá historická období od středověku až po holocaust, ostatní se snaží poskytnout hlubší pohled na jednotlivá témata židovského života a historie. Návštěvníci se tak dozvědí více o židovských sídlištích, tradiční kultuře, ale také antisemitismu a diskriminaci Židů.

Obě výstavy budou do 6. června otevřeny od pondělí do pátku vždy od třinácti do sedmnácti hodin. Vstupné je deset korun.