„Posbírali jsme umělce z celých Čech a věříme, že to jsou ti nejlepší. Akce nazvaná Putování za renesancí, aneb Komedianti na Grabštejně bude probíhat po celý den, od devíti do sedmnácti hodin,“ řekl Deníku kastelán hradu Jan Sedlák.

V rámci akce se tak na hradě představí Vojta Vitório Vrtek, pan Brůček, smyčcový virtuos Karel Zich, kapela Péro za kloboukem s Vítkem Šustrem, šermíři Grex-Sever či skupina staré hudby a tance LaVilanella a Al Fianco.

Kromě kulturního programu se však budou moci návštěvníci hradu zúčastnit cest za renesancí po jeho okolí. Putování je zavede do krajiny podstávkových domů, k větrnému mlýnu a četným krajinným památkám.

„Myšlenka Putování za Renesancí se vyvíjela celá léta. Jsem proto zvědav, s jakým ohlasem se setká cesta nalezená v tichu lesních a polních pěšin a mezi skalami a pelyňkem Hrádecka a Chrastavska,“ poznamenal Jan Sedlák.

Putování za renesancí je po Grabštejnských čarodějnicích jednou z prvních kulturních akcí, kterou nově opravený hrad pořádá v letošním roce. Na Grabštejn nyní můžete přijít téměř kdykoliv, v sezóně je otevřeno každodenně od devíti do sedmnácti hodin.

Hrad byl zpřístupněn od nejhlubšího sklepení až po ochoz věže a postupně se sem vrátily i původní sbírky a expozice se stále více zaplňují zrestaurovanými předměty.

Jedním z nich jsou i původní varhany z kaple z roku 1697. Historický nástroj netěší jenom svým úžasným vzhledem, ale i jedinečným zvukem.

Profesor Jaroslav Tůma nahrál speciálně pro Grabštejn několik nahrávek s historickou hudbou a díky úsilí velkého patriota Grabštejna Luďka Vele, který pro hrad zajistil kvalitní reprodukční zařízení, se nyní v kapli rozeznívá zvuk varhan při každé prohlídce.

Vstupné na sobotní Putování za renesancí bude dobrovolné. Za vstup do hradu zaplatí jeho návštěvníci 40 korun.