Při letošní Bambiriádě, která se uskuteční ve dnech 26. a 27. května, proto organizátoři akce z České rady dětí a mládeže postaví v Liberci informační stánky, kde se budou moci rodiče i děti dozvědět, jaké dětské oddíly a zájmové kroužky v jejich okolí působí.

Projekt nazvaný Bambi-bod vychází ze zkušeností organizátorů loňské Bambiriády v Brně, kde se velmi osvědčil.

Ve stáncích s označením Bambi-bod si každý bude moci vybrat ze široké škály nabídek podle svého zájmu či talentu i mezi mnoha uměleckými či sportovními kroužky.

V Liberci to budou například oddíly skautů, pionýrů, asociace Tom či Domov dětí a mládeže.

Ten, kdo se nedostane na Bambiriádu, pak může využít možnosti najít si kolektiv pro volný čas na internetu na internetových stránkách nazvaných www.bambibod.cz. Na mapě České republiky si vyhledá místo, které je nejblíže jeho bydlišti, a zjistí si nabídku organizací.