Mezi dobrovolnými hasiči se Josef Kreif pohyboval od dětství, kdy pokračoval v rodinné tradici.

Jaká byla vaše cesta mezi hasiče?
Cesta byla v rodinné tradici, rodiče byli členy v dobrovolné jednotky v Doksech. Vždy mě zajímala jejich dobrovolná práce. Začínal jsem jako mladý hasič a v roce 1965 jsem se stal platným členem SDH Doksy. Hasičskou práci jsem měl pod kůží, i na vojně jsem byl hasičem na letišti v Hradci Králové. Určité období jsem byl tajemníkem pro mládež a prevenci v okrese Litoměřice. Stále mne lákala profesionální hasičina, do které jsem nastoupil v roce 1974 v České Lípě. Bohužel po několika letech z důvodu úrazu jsem musel skončit. Přesto jsem mezi hasiči stále žil a pokračoval v Doksech, kde jsem 15 let dělal starostu sboru až do roku 2015, kdy jsem byl delegáty zvolen do funkce starosty Okresního sdružení hasičů. Můj mandát vyprší příští rok v březnu.

Co všechno má takový starosta okresního sdružení hasičů na starosti?
Metodicky řídí a organizačně zabezpečuje činnost sdružení sborů. V praxi spolupracuje se všemi sbory v okrese a dle možností je nápomocen vyřizovat jejich požadavky. Starosta OSH je jeden z těch, který zná jejich problémy a životy, mezi hasiči vyrůstal… Ale nesmí se nad nimi povyšovat. Práce s lidmi je někdy dost náročná a člověk musí umět naslouchat.

Dobrovolná jednotka hasičů ze Stráže pod Ralskem převzala nové vozidlo
FOTO: Dobrovolní hasiči ve Stráži pod Ralskem se radují z nového auta

Jaký je stav dobrovolných hasičů na Českolipsku? Je jich dostatek?
Na to se opravdu těžko odpovídá. Nám se daří práce s dětmi, které se samy hlásí. Jsou sbory v okrese, kde mají i 50 mladých hasičů již od tří do 18 let. V letošním roce nás potěšilo založení nových kolektivů v Žandově a Brništi. V současné době má naše okresní sdružení 1401 členů včetně mládeže ve 30 sborech dobrovolných hasičů. Zda to je dostatek, ukáže budoucnost, kolik mladých bude chtít u hasičů pokračovat. Dle statistiky máme dobrý počet členů do věku 26 let. Naše sdružení má tu výhodu, že si vychovává členy, kteří jsou součástí výjezdových jednotek a současně i členy SDH.

Českolipsko patří mezi okresy s nejstaršími sbory hasičů v ČR, je to tak?
Ano, máme nejstarší český sbor na bývalém německém území v Zákupech, který byl založen v roce 1850. Příští rok v září oslaví významných 170 let od svého založení. Zákupští hasiči nebudou jediní, kteří budou slavit. 155 let od založení si připomene českolipský sbor, hasiči v Mimoni nebo v Jablonném v Podještědí a 150. výročí bude mít jednotka v Novém Oldřichově.

Hasič "drsňák" Jan Pipiš
Jan Pipiš se jako první dostal mezi světové hasiče drsňáky

V čem vidíte největší přínos sborů dobrovolných hasičů ve městech a obcích?
Na praporech hasičů je heslo Bližnímu ku pomoci bohu ke cti. To je naprosto výstižné. Pomáhají u nenadálých událostí, ale ve většině obcí se starají o celou řadu akcí pro veřejnost. Odměnou je dobrý pocit, že pro společnost udělali dobrou věc.