Jako takovou tečku za seriálem představujeme v dnešním vydání chrastavské Muzeum hasičské techniky. To dává už 12 let každý rok od dubna do října nahlédnout návštěvníkům do historie hasičských sborů v regionu.

Nápad založit v Chrastavě hasičské muzeum vznikl v hlavách zdejších hasičů při oslavách 120. výročí založení zdejšího sboru. Jak připomněl před časem velitel SDH Chrastava Miroslav Pivoňka, nejprve hasiči sháněli historické stříkačky ke kulatému výročí sboru. „Pak nás napadlo vybudovat celé muzeum,“ řekl Miroslav Pivoňka.

Do sbírky přispívali i ostatní hasiči

Hasiči tehdy v centru města v rámci Chrastavských slavností vystavovali několik exponátů historické hasičské techniky, které se jim podařilo získat a svépomocně opravit. „Výstava sklidila tak velký ohlas u lidí, že je napadlo vybudovat muzeum, v němž by byly exponáty představeny trvale,“ uvedl Karel Boháč, bývalý krajský šéf profesionálních hasičů, který se zabývá historií dobrovolných sborů na Liberecku.

Vhodné zázemí pro muzeum nalezli hasiči v bývalé zemědělské usedlosti, s klenutými stropy, pocházející z 18. století. Objekt byl však v žalostném stavu. Rekonstrukce začala v květnu 1991 první dobrovolnou brigádou. Potom následovaly po období letních měsíců další. To hasiči vyklízeli celý objekt a provedli nezbytné bourací práce. Vše si dělali hasiči sami, svépomocí, bez nároku na mzdu. Rovněž finanční prostředky si sbor v první části oprav zabezpečoval sám, pomocí různých výdělečných brigád, sběru železného šrotu a podobně.

„Dnes už s úsměvem hasiči vzpomínají na to, jak si museli pořídit kamna, aby mohli pracovat i v zimě. Po prvních perných začátcích se jim podařilo získat peníze z Městského úřadu v Chrastavě. Finanční pomoc poskytly v rámci sbírky i dobrovolné hasičské sbory z libereckého okresu,“ uvedl Karel Boháč.

Zvěst o tom, že chrastavští hasiči budují muzeum, přispěla k tomu, že hasičské sbory, nejen z libereckého regionu, do muzea darovaly či zapůjčily k vystavení svoji historickou techniku.

Hasičům se podařilo získat v průběhu prací i přístavbu, kde se rozhodli vybudovat malou hospůdku pro veřejnost. Pojmenovali ji Florián. Práce na opravách muzea od zahájení až po jeho otevření trvaly dlouhých šest let. „Nebyly to jednoduché roky pro chrastavské hasiče. Dostavovaly se i chvíle pesimismu, kdy pochybovali, zda svůj cíl dokončí,“ podotkl Karel Boháč.

Muzeum se otevřelo v červnu roku 1997, a stalo se tak naplněním snu místních dobrovolných hasičů. V České republice je jen několik takových obdobných expozic. Chrastavské muzeum patří svými výstavními prostorami a množstvím exponátů mezi největší.