„Přečerpávali jsme vodu, stavěli bariéry a pomáhali jsme tenkrát všude, kde bylo nutné,“ vzpomíná velitel jednotky Ladislav Krejzl.

Růžodolský sbor patří k nejstarším na Liberecku, a také k nejaktivnějším. Při 110.výročí založení se sboru dokonce dostalo nejvyššího tuzemského vyznamenání. Hasičům byl udělen Prapor sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

„Průměrně vyjíždíme tak ke dvěma zásahům týdně. Mezi největší z poslední doby patřil před měsícem požár liberecké spalovny, ten jsme likvidovali asi od dvou hodin odpoledne až do rána. Tam se tehdy sjely všechny jednotky z okolí,“ říká Ladislav Krejzl.

Sbor Růžodol I má v současné době kolem 70 členů, včetně žen a mladých hasičů. Sbor pomáhá Magistrátu města Liberce při zabezpečování ohňostrojů, Libereckého jarmarku nebo Světového poháru ve skocích na lyžích.

Sbor dobrovolných hasičů Růžodol I byl založen 14.června roku 1884. Pozemek na hasičskou zbrojnici daroval rolník Tarovitz a výstavba zbrojnice stála 525 zlatých.

Sbor měl na svém počátku 38 členů, kterým velel Ferdinand John a zastával tuto funkci plných 27 let. Stavba požární zbrojnice byla dokončena roku 1885, její věžová část pak v roce 1903. Dnešní zbrojnice stojí stále na stejném místě.

„Včetně školení věnujeme sboru tak 500 hodin ročně. To může dělat zadarmo jen ten, kdo je prací u hasičů poznamenaný, jinak by ji nedělal,“ doplňuje velitel jednotky.