Skupina 15 příslušníků jordánských ozbrojených sil absolvovala například přednášku na téma integrovaného záchranného systému a jeho fungování v České republice. Jordánci měli možnost si prohlédnout nové Krajské operační a informační středisko HZS LK a také zázemí liberecké stanice. Na stanici jim příslušníci vysvětlili princip údržby a přípravy prostředků k výjezdu a kontejnerový systém, který HZS LK využívá.

Kolegy z Jordánska nejvíce zaujal kontejner chemický protiplynový a kontejner na technické zásahy.Druhý den byl zaměřený převážně na praxi a probíhal na stanici v Jablonci nad Nisou, kde vojáci zažili na vlastní kůži klecový polygon. Polygon prověřuje fyzickou a psychickou připravenost hasičů, protože simuluje reálné podmínky při zásahu včetně zakouření, zvukových, tepelných a světelných efektů.

Celé „zátěžové kolečko" polygonu hasičů s výstupem do 6. patra cvičné věže a zvedáním závaží v posilovně (80x) měli Jordánci ve zjednodušené podobě. Polygon nebyl ani zakouřen a do cvičné věže šli pouze 1x. I tak zjistili, že s dýchacím přístrojem na zádech, maskou a helmou mají značně omezený pohyb, a obdivovali hasiče, že jsou schopní polygon zvládnout v plné výstroji a výzbroji.

Hasiči Jordánce seznámili s veškerou mobilní požární technikou a vybavením, které se skrývá za jednotlivými roletami cisteren a zájemci z řad Jordánských vojáků si rozstříhali připravený vrak vozidla.