Soutěž sponzorsky zaštítila Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra za přítomnosti zástupce Ing. Zdeňka Špetlíka a pan Václav Meduna. Díky nim družstva neplatila startovné a ještě si soutěžící odvezli pěkné ceny. Soutěže se zúčastnilo 9 družstev mladších a 11 družstev starších žáků.

Soutěžící postupně absolvovali dvě disciplíny, požární útok dle Směrnice hry plamen pro kolektivy mladých hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a tajnou disciplínu, která je každý ročník jiná a je pro soutěžící zajímavým zpestřením. Po sečtení výsledků z obou disciplín se vítězi stala družstva SDH Machnín v kategorii mladších a SDH Hodkovice nad Mohelkou v kategorii starších žáků.

Počasí pořadatelům i soutěžícím přálo a všichni si užili krásný slunečný den.