Galerie: Zastupitelé Stráž nad Nisou

Lubomír Farský (61 let, hrobník) Sabina Jonášová Čižiková (43 let, učitelka/zástupkyně ředitele školy) Radim Koutník (49 let, soukromý podnikatel) Lukáš Beneš (44 let, pedagog, majitel cukrárny) Blanka Zrníková (44 let, manažer) Bohdan Kvapil (50 let, profesionální hasič) Daniela Kysilková (54 let, starostka obce Stráž nad Nisou) Jiří Zvolánek (43 let, obchodní zástupce) Jaroslava Zvolánková (65 let, obecní kronikářka a knihovnice)