Galerie: Za záchranu autobusu dostal Ivo Raisr cenu Michala Velíška

Za záchranu autobusu dostal Ivo Raisr cenu Michala Velíška Za záchranu autobusu dostal Ivo Raisr cenu Michala Velíška Za záchranu autobusu dostal Ivo Raisr cenu Michala Velíška