Galerie: Vladana Gomes Adolfo

Vladana Gomes Adolfo.  Vladaně Gomes Adolfo je 48 let. Pochází z Ostravy, ale už pět let žije v Africe. Vladana Gomes Adolfo. Vladaně Gomes Adolfo je 48 let. Pochází z Ostravy, ale už pět let žije v Africe. Vladana Gomes Adolfo. Vladana Gomes Adolfo. Vladana Gomes Adolfo. Vladana Gomes Adolfo. Vladana Gomes Adolfo. Vladana Gomes Adolfo. Vladaně Gomes Adolfo je 48 let. Pochází z Ostravy, ale už pět let žije v Africe. Vladana Gomes Adolfo. Vladana Gomes Adolfo. Vladana Gomes Adolfo. Vladana Gomes Adolfo. Vladana Gomes Adolfo ve své prodejně v africké Luandě. Vladana Gomes Adolfo ve své prodejně v africké Luandě. Vladaně Gomes Adolfo je 48 let. Pochází z Ostravy, ale už pět let žije v Africe. Vladaně Gomes Adolfo je 48 let. Pochází z Ostravy, ale už pět let žije v Africe. Vladaně Gomes Adolfo je 48 let. Pochází z Ostravy, ale už pět let žije v Africe. Vladaně Gomes Adolfo je 48 let. Pochází z Ostravy, ale už pět let žije v Africe.