Galerie: Války Marie Terezie o rakouské dědictví

Pruský velitel vede v bitvě u Molvic pěchotu do útoku Marie Terezie zhruba mezi lety 1736 a 1740 Pruský král, braniborský kurfiřt a jeden z největších vojevůdců 18. století Fridrich II Fridrich II. byl největším oponentem Marie Terezie po celý její život V bitvě u Molvic Fridrichovi mimořádně pomohl jeho schopný velitel, hrabě Kurt Christoph von Schwerin Maršál Schwerin však o pár let později ve válkách mezi Marií Terezií a Fridrichem II. sám zahynul, když padl v bitvě u pražských Štěrbohol Bitva u Hohenfriedbergu Nástupnictví Marie Terezie měla zajistit pragmatická sankce, kterou nechal vypracovat a prosadit její otec. Po jeho smrti ji však řada signatářů přestala uznávat Země Koruny české před rokem 1742, kdy velká část Slezska připadla Prusku Mapa Evropy před rokem 1740, kdy bylo Slezsko jednou ze zemí Koruny České