Galerie: Simonova vila

Vilu si nechal postavit Eduard Fritsch v roce 1917 podle návrhu Rudolfa Bitzana. V roce 1921 ji koupil Emil Simon a v roce 1935 došlo k úpravám interiéru, které navrhl Josef Franz Lange z Raspenavy pro Carla Witta. Vilu si nechal postavit Eduard Fritsch v roce 1917 podle návrhu Rudolfa Bitzana. V roce 1921 ji koupil Emil Simon a v roce 1935 došlo k úpravám interiéru, které navrhl Josef Franz Lange z Raspenavy pro Carla Witta. Vilu si nechal postavit Eduard Fritsch v roce 1917 podle návrhu Rudolfa Bitzana. V roce 1921 ji koupil Emil Simon a v roce 1935 došlo k úpravám interiéru, které navrhl Josef Franz Lange z Raspenavy pro Carla Witta. Vilu si nechal postavit Eduard Fritsch v roce 1917 podle návrhu Rudolfa Bitzana. V roce 1921 ji koupil Emil Simon a v roce 1935 došlo k úpravám interiéru, které navrhl Josef Franz Lange z Raspenavy pro Carla Witta.  Vilu si nechal postavit Eduard Fritsch v roce 1917 podle návrhu Rudolfa Bitzana. V roce 1921 ji koupil Emil Simon a v roce 1935 došlo k úpravám interiéru, které navrhl Josef Franz Lange z Raspenavy pro Carla Witta. Vilu si nechal postavit Eduard Fritsch v roce 1917 podle návrhu Rudolfa Bitzana. V roce 1921 ji koupil Emil Simon a v roce 1935 došlo k úpravám interiéru, které navrhl Josef Franz Lange z Raspenavy pro Carla Witta. Vilu si nechal postavit Eduard Fritsch v roce 1917 podle návrhu Rudolfa Bitzana. V roce 1921 ji koupil Emil Simon a v roce 1935 došlo k úpravám interiéru, které navrhl Josef Franz Lange z Raspenavy pro Carla Witta. Vilu si nechal postavit Eduard Fritsch v roce 1917 podle návrhu Rudolfa Bitzana. V roce 1921 ji koupil Emil Simon a v roce 1935 došlo k úpravám interiéru, které navrhl Josef Franz Lange z Raspenavy pro Carla Witta. Vilu si nechal postavit Eduard Fritsch v roce 1917 podle návrhu Rudolfa Bitzana. V roce 1921 ji koupil Emil Simon a v roce 1935 došlo k úpravám interiéru, které navrhl Josef Franz Lange z Raspenavy pro Carla Witta. Vilu si nechal postavit Eduard Fritsch v roce 1917 podle návrhu Rudolfa Bitzana. V roce 1921 ji koupil Emil Simon a v roce 1935 došlo k úpravám interiéru, které navrhl Josef Franz Lange z Raspenavy pro Carla Witta. V mříži se nachází monogram: „CW“ , který odkazuje k majiteli vily Carlu Wittovi, který ji v roce 1935 odkoupil a nechal ji především v interiéru art decově upravit. Lesopark. Snímek pochází z alba, které na bleším trhu nedaleko německého Göppingenu zakoupila jedna sběratelka. Toto staré fotoalbum obsahovalo desítky fotek z okolí Hejnic, které původně patřilo rodině vysídlené po skončení 2. světové války z nedaleké obce Peklo. Autorem vily byl drážďanský architekt Rudolf Bitzan a postavil ji v roce 1917 frýdlantský stavitel Rudolf Hampel. Autorem vily byl drážďanský architekt Rudolf Bitzan a postavil ji v roce 1917 frýdlantský stavitel Rudolf Hampel. Autorem vily byl drážďanský architekt Rudolf Bitzan a postavil ji v roce 1917 frýdlantský stavitel Rudolf Hampel. Autorem vily byl drážďanský architekt Rudolf Bitzan a postavil ji v roce 1917 frýdlantský stavitel Rudolf Hampel. Autorem vily byl drážďanský architekt Rudolf Bitzan a postavil ji v roce 1917 frýdlantský stavitel Rudolf Hampel. Autorem vily byl drážďanský architekt Rudolf Bitzan a postavil ji v roce 1917 frýdlantský stavitel Rudolf Hampel. Autorem vily byl drážďanský architekt Rudolf Bitzan a postavil ji v roce 1917 frýdlantský stavitel Rudolf Hampel. Autorem vily byl drážďanský architekt Rudolf Bitzan a postavil ji v roce 1917 frýdlantský stavitel Rudolf Hampel. Autorem vily byl drážďanský architekt Rudolf Bitzan a postavil ji v roce 1917 frýdlantský stavitel Rudolf Hampel. V roce 1935 ji nový majitel Carl Witt nechal v interiéru art decově upravit podle návrhu raspenavského stavitele Josefa Franze Langeho podle Autorem vily byl drážďanský architekt Rudolf Bitzan a postavil ji v roce 1917 frýdlantský stavitel Rudolf Hampel. V roce 1935 ji nový majitel Carl Witt nechal v interiéru art decově upravit podle návrhu raspenavského stavitele Josefa Franze Langeho podle