Galerie: Poselství duchovní Velikonoce

Radek Jurnečka, Arciděkan Římskokatolické církve v Liberci. Hedvika Zimmermannová, farářka církve husitské. Filip Susa, evangelický farář a nemocniční kaplan.