Galerie: Grabštejn láká na novou expozici archeologie

Způsoby stolování dokládají předměty z keramiky, kovu i skla, přičemž součástí jídelníčku byly i speciality, jako slanovodní ústřice. V rámci keramické produkce se objevují i miniatury. Přesný účel neznáme, avšak pravděpodobně se jedná o dětské hračky. Unikátní kovové pouzdro na uchovávání mincí, takzvaných brakteátů, je zcela ojedinělý nález v rámci střední Evropy. Všední život na šlechtickém sídle provázelo i šití a úpravy oděvů, do dnešních dob se dochovaly šicí jehly, špendlíky i náprstky. K vytápění interiérů sloužila kachlová kamna, jednotlivé kachle bývaly bohatě zdobeny, zde například biblickým výjevem Obrácení sv. Pavla. Oblíbenou kratochvílí od 17. století bylo kouření tabáku, dokládají to nálezy hliněných dýmek, často bohatě zdobených. Součástí stavební historie šlechtického sídla je i stavební kování v podobě hřebů, hřebíků, skob, nýtů nebo petlic. Nejčastějšími nálezy při archeologickém výzkumu jsou fragmenty keramických nádob. Výjimečně je možné rekonstruovat z nich celý tvar nádoby.